Õiguskantsler nõustab Aserbaid¾aani ombudsmani vähekindlustatud isikute õigusabi korraldamisel.

 


Õiguskantsler Allar Jõks viibib Aserbaid¾aani ombudsmani kutsel 4.- 8. mail Bakuus, kus külastab Aserbaid¾aani ombudsmani institutsiooni  ning osaleb õigusabi arengut käsitleval konverentsil „Õiguskliinikute stabiilne funktsioneerimine Aserbaid¾aanis“


Aserbaid¾aani ombudsmani korraldatud konverentsi eesmärk on jagada kogemusi vähekindlustatud elanikkonnale korraldatavast riigi õigusabist ning anda nõu õiguskliinikute arengukava koostamisel Aserbaid¾aanis.


  Allar Jõks esineb konverentsil ettekandega „Riigipoolne õigusabi vähekindlustatud isikutele – Eesti kogemus.“  Allar Jõks tähtsustab oma ettekandes toimiva riikliku õigusabi süsteemi vajalikkust neile inimestele, kellele õigusteenus ei ole rahaliselt kättesaadav ning peatub  Eesti õigusabi seaduse väljatöötamise ajalool ja probleemidel. Õiguskantsler toob õigusabi seaduse eesmärgina välja vajaduse tagada kõigile isikutele asjatundliku ja usaldusväärse õigusteenuse õigeaegne ja piisav kättesaadavus ning rõhutab, et tõhusa õigusabi puudumine võib olulisel määral takistada kõigi põhiseaduses sätestatud õiguste, vabaduste ja kohustuste rakendamist isikute poolt. Eesti õiguskantsler annab ülevaate riigi õigusabi mudelist Eestis ning  kolmanda sektori – mittetulundusühingute ja sihtasutuste kaasamisest riigi poolt rahastatava õigusabiteenuse osutamisse.


Allar Jõks märgib oma ettekandes, et kuigi õigusabi osutamine ei ole Eestis ombudsmani ülesanne, peab ta ometi eesmärgina vajalikuks koostööd õiguskantsleri ja õiguskliinikute vahel, et arutada olulisemaid õigusprobleeme seaduse rakendamisel ja tõlgendamisel. Õiguskantsleri hinnangul tuleb ühtsete õiguslike lähenemiste mõttes kasuks, kui õiguskliinikud saaksid kasutada Õiguskantsleri Kantseleis aastate jooksul seaduste rakendamise pinnalt tehtud üldistusi. Lisaks peab õiguskantsler võimalikuks nii üliõpilaste kui ka õiguskliinikute töötajate lühiajalisi praktiseerimisvõimalusi Õiguskantsleri Kantseleis.


Konverentsil  „Õiguskliinikute stabiilne funktsioneerimine Aserbaid¾aanis“ toimuvad  Ukraina, Venemaa, Moldaavia, Valgevene jt riikide esindajate osavõtul ettekanded, töörühmad ja diskussioonid õigusabisüsteemi väljaarendamise ning õiguskliinikute tegevuse küsimustes.
„Eestil kui aasta Euroopa Liitu kuulunud riigil on kogemus euroopaliku õigusabisüsteemi ülesehitamisest, mida sama eesmärgi poole püüdlejatele jagada“, ütles Allar Jõks. Konverentsi lõpptulemusena saavad osavõtjad ettevalmistuse, et määratleda eduka õiguskliiniku toimimise tegurid ja seda takistavad probleemid, valmistada ette õiguskliiniku arenguplaan ning jagada kogemusi õigusabi osutamise valdkonnas.