Õiguskantsler nõuab ministritelt Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudest tagasikutsumist

 

NÄDALA SÜNDMUS 22. veebruar 2008

Õiguskantsler Allar Jõks saatis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile, rahandusminister Ivari Padarile ja siseminister Jüri Pihlile ettepaneku kutsuda riigi osalusega äriühingute nõukogudest tagasi kõik riiki esindavad Riigikogu liikmed.

Õiguskantsleri hinnangul ei võimalda põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise eelnõu õiguskantsleri ettepaneku täitmist selleks ettenähtud tähtaja jooksul. Riigikogulaste riigi esindajana nõukogudesse kuulumine on kuni põhiseadusega kooskõlas oleva õigusliku aluse jõustumiseni põhiseadusvastane. Tulenevalt riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadusest on sammude astumine riigi äriühingu nõukogu liikmete tagasikutsumiseks ministri pädevuses. Ministrite kohustus on põhiseaduse rikkumine kõrvaldada.

„Iga riigivõimu esindaja kohustus on teha kõik endast olenev, et kõrvaldada põhiseadusega vastuolus olev olukord kõige kiiremal viisil. Kuna Riigikogu ei sätestanud eelnõus õiguskantsleri ettepanekus soovitatud ühest keeldu riigikogulaste riigi esindajana nõukogudesse kuulumisele ning valis aeganõudva taktika nõukogudes istumise seadustamiseks, on võti põhiseaduslikkuse tagamiseks äriühingute osalust või aktsiaid valitsevate ministrite käes“, lausus Allar Jõks.

Riigikogu toetas 29. jaanuaril üksmeelselt (86 poolthäälega) õiguskantsleri ettepanekut viia Riigikogu liikme staatuse seadus kooskõlla põhiseadusega. Seega nõustus Riigikogu õiguskantsleri seisukohaga, mille kohaselt tuleb Riigikogu liikme kuulumist riigi esindajana riigi osalusega äriühingu nõukogusse kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras käsitleda olemisena muus riigiametis, mida põhiseadus keelab. Õiguskantsleri ettepanekust lähtuvalt algatas Riigikogu põhiseaduskomisjon 19. veebruaril Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise eelnõu. Kuid põhiseadusega kooskõlas oleva aluse loomine Riigikogu liikmete kuulumisele riigi esindajana riigi osalusega äriühingu nõukogusse eeldab õiguskantsleri hinnangul väga põhjalikku analüüsi, mille käigus tuleb muuhulgas kõrvaldada eelnõu regulatsiooni vastuolud ka riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ja äriseadustikuga.

„Loetud päevad enne meie riigi sünnipäeva on kurb tõdeda, et üheksakümneaastase riigi poliitiline kultuur ja põhiseaduskuulekus on justkui puberteediealisel. Riigikogu enamuse valmisolek kestvalt taluda põhiseadusvastast olukorda on nagu silmapaistev plekk iseseisvuspäeva vastuvõtu piduliku ülikonna revääril“, sõnas Allar Jõks.