Õiguskantsler lubas noorte arstide murele lahendust

Saarte Hääl, 28. veebruar 2018

Saaremaad külastanud õiguskantsler Ülle Madise avaldas lootust, et lähtetoetuse saamisega kaasneva bürokraatia vähendamisega on võimalik lahendada üks probleem, mis takistab noori arste Saaremaale tööle tulemast.

Eilsel kohtumisel õiguskantsleriga tõdes Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli, et haigla suuremaid probleeme on seotud arstidega: olemasolevate arstide keskmine iga on üsna kõrge, teatud erialade spetsialistidest on suur puudus, noored arstid Saaremaale aga ei kipu.

Selgus, et erilist abi pole ka 15 000 euro suurusest lähtetoetusest, mida saaks kasutada näiteks korteri ostmiseks. Nimelt on äsja ülikooli lõpetanud spetsialistil toetuse saamiseks dokumente õigeks ajaks korda saada väga raske, kui mitte võimatu.

“Mina pole seda lähtetoetust kasutada saanud,” nentis mullu augustis Tartu ülikooli lõpetanud ja septembris haigla erakorralise meditsiini osakonna juhatajana tööle asunud Mihkel Laidna. Tema sõnul tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. oktoobriks. “See, et residentuuri lõpetanu oma dokumendid terviseametis tehtud ja koodid kätte saaks, võtab aega mitu nädalat ja kui need käes, on september ammu möödas.”

Vaja on ka väiksemaid koole

Õiguskantsleri sõnul on tal on hea meel, et see toetuse saamist takistav probleem tema külaskäigul Kuressaare haiglasse ilmsiks tuli. “Kahju on kuulda, et selle toetuse saamine, mis võiks aidata ka Saaremaal noori vajalikke eriarste saada, jääb lihtsalt bürokraatia taha,” lausus Madise. “See on üks probleem, millega saame otsekohe tegelema hakata – uurida, miks praegune korraldus nii ebamõistlik on ja kuidas seda muuta saaks.”

Kui esmaspäeval kohtus õiguskantsler Tallinnas Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aroga, siis eile hommikul Saaremaale jõudnud, külastasid õiguskantsler, nõunik Külli Taro ja kommunikatsioonijuht Janek Luts esmalt Saaremaa vallavalitsust.

Kohtumisel vallavanem Madis Kallasega räägiti väga erinevatel teemadel, näiteks sellest, kuidas on käivitunud vallavolikogu, volikogu komisjonide, osavallakogude ja kogukonnakogu töö, Saaremaa väljakutsetest seoses ühendustega ning kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste vahelisest koostööst, aga ka kolemajadest ja kohaliku omavalitsuse võimalustest selle probleemiga tegeleda. Samuti oli juttu korruptsioonist kohalikus omavalitsuses ja sellest, et Saaremaa osas pretensioone esitatud pole.

Juttu tuli ka Saaremaa koolivõrgust. “Inimesed kipuvad Kuressaarde, Kuressaare koolid on aga suured,” nentis Madise. “Hea, kui oleks ka väiksemaid koole, kus lapsed saaksid õppida vähemalt kuuenda klassini ja käia koolis näiteks jalgrattaga.”

Samuti oli kohtumisel kõne all Sõmera Kodu likvideerimine. “Saarlaste mure on mõistetav, eks see puuduta nii töökohti kui ka Sõmeral elavate inimeste tulevikku,” lausus Madise. “Õiguskantsler peab seisma ka Sõmeral elavate inimeste heaolu eest. Teisalt saan aru AS-ist Hoolekandeteenused, kel on võimalik kasutada euroraha, et ehitada väiksemaid üksusi ja peremaju. Sõmera on üks üsna eriline kaasus, aga siin otsustavalt sekkuda ei ole meil võimalik. Saame ainult osapooltele seletada, millest võiks lähtuda.”

“Minu hinnang meie kohtumisele on kindlasti väga positiivne,” kinnitas vallavanem Madis Kallas. “Õiguskantsler mõistab hästi, millised on Eesti suurima valla väljakutsed, ja on valmis meid küsimuste korral toetama.”

Saaremaa on pigem heas kirjas

Ülle Madise sõnul on tema maakonnavisiitide eesmärk tutvuda tegeliku olukorraga ja näha, kas ja kuidas on lahenenud probleemid, millega õiguskantsleri ametkond on tegelenud. “Kohapeal käies kuuleme nii inimeste muresid kui ka selle kohta, mis on hästi, ning ehk näeme-kuuleme midagi sellist, mida teistele eeskujuks tuua,” rääkis Madise.

Õiguskantsler tõdes, et kaebuste ja kontrollkäikude statistika järgi on Saaremaa pigem heas kirjas. “Siin ei ole olnud haldusreformiga seotud suuri ja lahendamatuid vaidlusi, volikogu on saanud uutele korraldustele ise ilusti üle mindud, volikogu komisjonid arvestavad ka opositsiooniga,” loetles Madise. “Seda kõike oli väga hea näha.”

Õiguskantsleri meeskonna päevaplaani mahtus eile lisaks vallavalitsuse ja haigla külastamisele intervjuu Kadi raadio saatele “Keskpäev”, kohtumine vallavalitsuse ametnike ja töötajatega Kuressaare kultuurikeskuses ning õhtune vestlusring Edukontoris.