Õiguskantsler kutsub täpsustama erakondade karistamist keelatud annetuse eest

ERR, 13. juuni 2019

Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et erakonnaseaduses (EKS) kehtestatud sanktsioonid keelatud annetuse vastuvõtmise eest ei ole arusaadavad, rakendatavad ega mõjusad ning neid peaks muutma.

"Palun teil norme täpsustada ning keelatud annetuse vastuvõtmise tagajärjed selgelt sätestada," kirjutab Madise oma pöördumises justiitsminister Raivo Aegile ja erakondade rahastamise järelelvalve komisjoni (ERJK) esimehele Liisa Oviirile.

Madise hinnangul tuleks muuta ERJK ettekirjutused keelatud annetuse tagastamiseks või riigieelarvesse kandmiseks sundtäidetavaks ja ühtlustada sunnivahendite kohaldamine, sealhulgas kaaluda keelatud annetuse tagastamise asemel selle kandmist riigieelarvesse. Täpsustada tuleb ka reeglite rikkumise eest riigieelarvelise eraldise vähendamise tingimusi ja korda ning laiendada ERJK õigusi kolmandatelt isikutelt teabe saamisel.

Keelatud annetuse tagastamise teema on saanud suure avalikkuse tähelepanu Keskerakonnale pärandatud Tartu maja müügiga seoses, mille ERJK hindas keelatud annetuseks ja nõudis sellelt teenitud 220 000 euro tagastamist. Keskerakond soovis summa tagasimaksmise ajatamist, millega ERJK ei nõustunud ja teatas tänavu jaanuaris, et plaanib teha siseministeeriumile ettepaneku pidada Keskerakonna Tartu maja müügist teenitud tulu kinni partei riigieelarvelisest toetusest. Kuna Keskerakond ei tagastanud summat tähtaegselt, tõusis teemaks ka tagastamata summalt viivise maksmine.

Keskerakond müüs päranduseks saadud majaosa Tartus Kruusamäe tänaval 2011. aastal 250 000 euroga Paavo Pettaile, kes tegeles erakonna mainekujundusega. Selgus, et ta ise sõlmis eellepingu majaosa edasimüümiseks hinnaga 32 000 eurot. Suurt hinnavahet käsitleti keelatud annetusena Pettailt Keskerakonnale.