Õiguskantsler kutsub koole üles võitlema kiusamise vastu

Õiguskantsleri Kantselei korraldab koostöös Lastekaitse Liiduga 2. aprillil konverentsi „Kiusamisvaba haridustee“, mille avab Eestisse visiidile saabuv Tema Kuninglik Kõrgus Taani kroonprintsess Mary.

Uuringud näitavad, et Eesti õpilastest 22 % on kogenud koolis korduvalt kiusamist. Põhjamaades on need näitajad oluliselt väiksemad ning seda suuresti tänu süsteemsele teavitustööle ja tõhusatele kiusamisvastastele programmidele, mis on sealsetes lasteaedades ja koolides kasutusel olnud juba aastaid. Ka Eestis on hakatud kiusamise ennetamisele ja kiusamisjuhtumite lahendamisele üha enam tähelepanu pöörama ning mitmed lasteaiad ja koolid on liitunud erinevate kiusamisvastaste programmidega. Näiteks Taani Kuningriigist alguse saanud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, mille patrooniks on Taani kroonprintsess Mary ning mida Eestis juhib MTÜ Lastekaitse Liit, on liitunud juba pea 350 Eesti lasteaeda. SA Kiusamise Vastu on aga Eestisse toonud Soomest pärit tõenduspõhise ning rahvusvaheliselt häid tulemusi andnud programmi „Kiusamisvaba kool“ ehk KiVa, mille pilootprojektis osaleb sellel õppeaastal 20 Eesti kooli.

Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul on kiusamisvastased programmid ja ennetustegevus Eesti lasteaedades kenasti hoo sisse saanud, kuid koolides ei ole selle teemaga süsteemselt tegelemine veel nii laialt levinud. Selleks, et tutvustada Eesti koolijuhtidele olemasolevaid kiusamisvastaseid programme ja materjale kiusamisvaba õppekeskkonna loomiseks ning viia koolijuhid kokku praktikutega, korraldab Õiguskantsleri Kantselei koostöös Lastekaitse Liiduga konverentsi „Kiusamisvaba haridustee“.

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna nõuniku ja konverentsi eestvedaja Kristi Paroni sõnul on aprilli alguses Õpetajate Majas toimuvale konverentsile kutsutud esinema tunnustatud rahvusvahelised eksperdid ja Eesti selle ala asjatundjad. „Konverentsi peaesinejaks on Turu Ülikooli psühholoogiaprofessor Christina Salmivalli, kes on 2006. aastal Soomest alguse saanud ja täna paljudes Euroopa riikides kasutusel oleva kiusamisvastase programmi KiVa autor,“ märkis Paron. Taanist pärit "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti metoodikat tutvustab Save the Children Denmark ekspert Lars Stilling Netteberg. Lisaks esinevad konverentsil professor Margit Sutrop Tartu Ülikooli Eetikakeskusest, Sirje Piht Tallinna Ülikoolist ja Kristiina Treial Tartu Ülikoolist. Konverentsipäeva lõpetuseks räägivad oma kogemustest programmides osalenud koolide ja lasteaedade juhid.

Konverentsi „Kiusamisvaba haridustee“ programmi ja info registreerimise kohta leiab siit

Lasteombudsman kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Eesti sai lasteombudsmani 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded.

MTÜ Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.