Õiguskantsler kutsub konverentsile „Kiusamisvaba haridustee“

2. aprillil toimub Tallinnas Õpetajate Majas eelkõige koolijuhtidele mõeldud konverents „Kiusamisvaba haridustee“.

Tutvu konverentsi ajakavaga

Konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“ tutvustatakse olemasolevaid programme ja materjale kiusamisvaba õppekeskkonna loomiseks. Konverentsile on kutsutud esinema tunnustatud rahvusvahelised eksperdid Christina Salmivalli Soomest ja Lars Stilling Netteberg Taanist ning Eesti selle ala asjatundjad Margit Sutrop Tartu Ülikooli Eetikakeskusest, Sirje Piht Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudist ja Kristiina Treial Tartu Ülikoolist. Lisaks saab kuulda SA Kiusamise Vastu pilootprojektist (KiVa) ja Lastekaitse Liidu projektist „Kiusamisvaba lasteaed ja kool“.

Oma kogemustest räägivad konverentsil kiusamisvastastes programmides osalenud kooli ja lasteaia juhid. Ühiselt arutatakse, kuidas kiusamisvaba õppekeskkond aitab kaasa õpilaste õppeedukusele ja üldisele heaolule, vahetatakse kogemusi ja muresid ning visandatakse ühiselt tulevikku. Konverents kestab terve päeva ning on osalejatele tasuta.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 27. märtsiks telefonil 6938 442 või e-posti aadressil [email protected]. Kuna kohtade arv on piiratud, siis toimub registreerimine teatamise järjekorras. Palume igal asutusel registreerida üks põhiosaleja, lisaosalejate osalemisvõimalusest anname teada pärast registreerimise lõppu, kui kohti jääb üle.

Konverentsi korraldab Õiguskantsleri Kantselei koostöös Lastekaitse Liiduga.