Õiguskantsler kutsub kokku puuetega inimeste nõukoja

25. aprill 2019

Õiguskantsler* kutsub kokku puuetega inimeste nõukoja, mille eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste kaitse, edendamise ja järelevalvega seotud ülesannete täitmisel.

Puuetega inimeste nõukoja liikmeks võivad kandideerida:

  • puuetega inimesed (puuetega inimeste õiguste konventsiooni tähenduses);

  • puuetega inimesi esindavad organisatsioonid.

Nõukoja koosolekud toimuvad kuni kolm korda aastas. Vajaduse korral luuakse konkreetsete küsimuste arutamiseks töörühmi ja küsitakse arvamust e-posti teel. Nõukoja erivajadustega liikmetele tagatakse vajalik tõlge. Nõukoja liikmete töö on vabatahtlik. Õiguskantsleri Kantselei hüvitab nõukoja töös osalemisega seotud põhjendatud sõidukulud.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos põhjendusega, elulookirjeldus ja kontaktandmed. Puuetega inimesi esindavatel organisatsioonidel palume esitada oma senise tegevuse tutvustus (kuni 1800 tähemärki) ning enda esindajaks valitud inimese sooviavaldus, elulookirjeldus ja kontaktandmed. Avaldusi ootame 5. maiks 2019 e-posti aadressil [email protected] või posti teel: PIK, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193 Tallinn.

Nõukoja liikmete väljavalimisel juhindub õiguskantsleri moodustatud komisjon võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. 

Nõukoda koguneb esimest korda 2019. aasta maikuus.

Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressil [email protected]

 

* Õiguskantsler täidab 1. jaanuarist 2019 puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõikest 2 tulenevalt konventsiooni rakendamise edendamise, kaitse ja järelevalve ülesandeid.