Õiguskantsler kutsub kandideerima inimõiguste nõukoja II koosseisu

Liiri Oja joonistatud pilt inimestest, kes istuvad ümmarguse koosolekulaua taga.ÜRO inimõiguste kaitse ja edendamise põhimõtete kohaselt tegutseb õiguskantsleri juures inimõiguste nõukoda, mille ülesanne on aidata õiguskantsleril märgata ja lahendada probleeme järgmistes valdkondades:

 • laste ja noorte õiguste kaitse,
 • eakate õiguste kaitse,
 • puuetega inimeste õiguste kaitse,
 • sotsiaalhoolekanne,
 • võrdne kohtlemine,
 • haridus ja teadus,
 • tervishoid,
 • geenitehnoloogia ja meditsiinieetika,
 • vägivallaennetus,
 • tööõigus,
 • keskkond,
 • isikuandmete kaitse,
 • tehisintellekt,
 • rahvus ja keel,
 • religioon,
 • ränne.

 

Nõukoja liikmed valitakse avalikul konkursil iga nelja aasta järel. Nõukoja liikmete väljavalimisel juhindume võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. Nõukoja liikme töö on vabatahtlik. Õiguskantsleri Kantselei hüvitab nõukoja töös osalemisega seotud riigisisese transpordikulu.

Kandideerimiseks palume saata lühiarvamus (kuni 1800 tähemärki)  selle valdkonna inimõiguste olukorra kohta, mida kõige paremini tunnete. Lisage arvamusele oma elulookirjeldus ja kontaktandmed.

Avaldusi ootame hiljemalt 21. märtsiks 2023 e-posti aadressil [email protected] või posti teel: NHRI, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193 Tallinn.

Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressil [email protected]