Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda

Sel aastal uurime erilise tähelepanuga olukorda laste turvakodudes. Kontrollkäigud on juba toimunud Siimusti, Tartu, Kohtla-Järve, Sillamäe turvakodudes ja raportid on valmis. Keerulise taustaga lastega töötavad inimesed annavad oma parima ja nad väärivad tunnustust enam kui seda avalikult saavad.

Pea kõikjal on siiski ka tõsiseid muresid. Vahel pole laste õiguste tagamiseks küllalt raha, vahel pole mõnele asjale piisavalt mõeldud. Näiteks Siimustis elavad turvakodu ja asenduskodu lapsed samades peredes. See pole hea, sest laste vajadused on erinevad.

Turvakodu lapsel on vaja ennekõike kriisiabi, mis keskendukski talle ega toimuks muu pereelu kõrvalt. Asenduskodu laps vajab aga stabiilset perekeskkonda, kus liikmed igapäevaselt ei vahetu.

Tartus soovitame edaspidi kontrollida turvakodus vabatahtlikuna töötavate inimeste tausta. Vabatahtlike kaasamine on hea ja mõistlik, ent ebasoovitavate juhtumite ennetamiseks tuleb eelnevalt kontrollida, ega neid ei ole karistatud tegude eest, mis lastega töötamise lubamatuks muudavad.

Kontrollkäikude järeldustega saab põhjalikumalt tutvuda:

Siimusti lastekodu Metsatareke

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_siimusti_lastekodu_metsatareke.pdf

Tartu Laste Turvakodu

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/kontrollkaigu_kokkuvote_tartu_laste_turvakodu.pdf

Kohtla-Järve Laste Varjupaik

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/oigusrikkumise_puudumine_kohtla-jarve_laste_varjupaik_kontrollkaik.pdf

Sillamäe Laste Hoolekande Asutus Lootus

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/oigusrikkumise_puudumine_sillamae_laste_hoolekande_asutus_lootus_kontrollkaik.pdf