Õiguskantsler kohtus Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga

13. juunil võõrustas õiguskantsler Ülle Madise oma kantseleis Euroopa inimõiguste volinikku Dunja Mijatovići. Kohtumisel arutleti inimõiguste olukorra üle Eestis.

Volinik keskendus arutelus peamiselt naiste õigustele, soolisele võrdõiguslikkusele ja eakate õigustele. “Eesti on arenenud kiires tempos, kuid mõnedel selle maa inimestel on oht olla kõrvale jäetud. Et saavutada kaasavam ühiskond, peab Eesti võitlema eakate diskrimineerimise ja väärkohtlemise vastu, tegelema meeste ja naiste palgaerinevustega ja naistevastase vägivallaga, ning rohkem pingutama sotsiaalse ühtekuuluvuse loomisel,” ütles Mijatović.

Õiguskantsler on inimõiguste volinikuga kohtunud ka varem, eelmine volinik Nils Muižnieks külastas õiguskantslerit 2013. ja 2016. aastal.

Euroopa inimõiguste voliniku töö eesmärk on edendada inimõiguste järgimist ning toetada liikmesriike Euroopa Nõukogu inimõiguste nõuete rakendamisel, edendada liikmesriikides inimõiguste alast haridus- ja teavitustööd, tuua välja võimalikke inimõiguste tagamise puudujääke riikide seadustes või praktikas, hõlbustada ombudsmanide ja teiste inimõigustega tegelevate asutuste tegevust ning pakkuda Euroopas nõu ja informatsiooni inimõiguste kaitse kohta.

Dunja Mijatović valiti inimõiguste volinikuks 25. jaanuaril 2018. aastal. Ta on järjekorras neljas volinik Nils Muižnieksi (2012-2018), Thomas Hammarbergi (2006-2012) ja Alvaro Gil-Roblesi (1999-2006) järel.