Õiguskantsler kohtus Eesti Omanike Keskliidu, Talumiskohustusega Omanike Liidu ja Eesti Erametsaliidu esindajatega

Õiguskantsler Ülle Madise kohtus eile Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimehe Priidu Pärna, Talumiskohustusega Omanike Liidu juhatuse liikme Eivor Maiväli, Eesti Erametsaliidu tegevdirektori Liina Laineveeri ja juhatuse liikme Ants Eriku ning neid nõustava vandeadvokaadi  Indrek Vesoga.

Kohtumisel arutati elektriliinide jm tehnorajatiste talumistasu probleemi lahendamist ning küsimusi, mis on seotud looduskaitseliste piirangute hüvitamisega maaomanikele. Õiguskantslerile anti praktiliste näidete varal ülevaade maaomanike praeguse olukorrast. Kohtumisel tõdeti, et  põhiõiguste, sh omandiõiguse piirangud peavad olema õiglased ja loogilised ning kantud kaalukast eesmärgist.

Õiguskantsler on saanud mitmeid pöördumisi, kus on avaldatud muret, et Riigikohtu otsus talumistasude asjas on jäänud nõuetekohaselt täitmata ning kehtiv looduskaitseliste piirangute kehtestamise ja hüvitamise süsteem ei tundu õiglane. Looduskaitseliste  piirangute (nt lendoravate jt loomade, lindude ja taimede ning koosluste kaitseks kehtestatud piirangute) mõistliku kompenseerimise kohta on õiguskantsleril seisukoha kujundamine käsil.