Õiguskantsler: kirikutele raha andmiseks on vaja riigikogu heakskiitu

ERR, 27. veebruar 2018

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul läks valitsus kirikutele raha eraldamisega põhiseadusega vastuollu. Tema sõnul peaks seda tegema riigikogu heakskiiduga. Riigihalduse minister Jaak Aab lubas omapoolse ettepaneku teha neljapäevasel valitsuse istungil.

Valitsus otsustas mullu detsembris eraldada omandireformi reservfondist sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu heastamiseks Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 1,55 miljonit ja Eesti Evangeelse Luterliku Kirikule 6,75 miljonit eurot.

Madise ütles ERR-ile, et ükski seadus õiguskantsleri ametkonna hinnangul niisugust määrust ega raha eraldist ei luba.

"Tegelikult riigikogu on väga selgelt öelnud, milleks omandireformi reservi laekunud raha tohib kasutada. Esiteks puhtalt maa-ja omandireformiga seotud kulude katteks. Sellega antud juhul tegu ei ole ja ei saagi olla, sest ka valitsus ise märkis määruse põhjendusse, et toetatakse või hüvitatakse sõja ja okupatsiooni käigus okupatsioonivõimu poolt tekitatud kahju omandiõiguse rikkumisega ja see kindlasti omandireformi seaduse alla ei käi," rääkis Madise.

"On olemas ka erastamisest laekunud raha kasutamise seadus, kus on riigikogu lubanud valitsusel sellest reservfondist võtta raha ka näiteks ettevõtluse toetamiseks või sundüürnike toetamiseks. Selles loetelus ka niisugust toetust, et sõja ja okupatsiooni käigus tekitatud kahju, kas hüvitamiseks, heastamiseks või kirikute, sakraalehitiste renoveerimise toetamiseks - niisugust alust seal ei ole," selgitas õiguskantsler.

Madise ütles, et kui valitsus peaks õiguskantsleri hinnanguga nõustuma, võiks asja üle otsustada riigikogu. "Kui valitsus peaks õiguskantsleriga nõustuma, siis minu arvates parim võimalus oleks see, et algatakse vastav seaduseelnõu ja riigikogu siis otsustab, milleks omandireformi reservfondi raha kasutada tohib," lausus ta.

Juhul kui valitsus õiguskantsleriga ei nõustu ja leiab, et siin riigikogu otsust vaja ei olnud, asub teema üle otsustama riigikohus. Ja kui riigikohus leiab samuti, et see raha eraldamine on põhiseaduse vastane, siis tulebki sellega riigikokku minna.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ERR-ile, et õiguskantsleri ettepanekut arutatakse neljapäeval valitsuse istungil. "Neljapäeval valitsuse istungile tulen ma kindlasti ka oma ettepanekuga, kuidas see oleks kõik kooskõlas ja seaduslik," lausus ta.

EELK peapiiskop Urmas Viilma kommenteeris, et EELK soovib, et raha eraldamine oleks seadusega kooskõlas.

"Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul (EELK) ei ole mingit soovi saada riigilt raha ilma korrektse seadusliku aluseta. Meie soovime, et olukord laheneks ja Niguliste kiriku omandivaidlusele saaks lõpuks joone alla tõmmata," ütles Viilma.

"Oleksime väga rõõmsad, kui Vabariigi Valitsus leiaks olukorrast väljapääsu, mis aitaks võimalikult kiiresti põhimõttelise hüvitamisotsuse ellu viia ja oleks sealjuures kooskõlas seadustega," lisas ta.