Õiguskantsler külastas Ida-Virumaad

Õiguskantsler Ülle Madise ning Andres Aru ja Angelika Sarapuu laste ja noorte õiguste osakonnast osalesid kolmapäeval Narvas konverentsil „Piirideta huviharIDus“, kohtusid linnapea Katri Raikiga ning külastasid Jõhvis ajalehe „Põhjarannik“ toimetust.

Konverentsil peetud ettekandes ütles Ülle Madise, et huviharidus on lapse jaoks sama tähtis kui koolitöö. „See võib olla teistsuguse, parema enesetunde, tervise ja eneseleidmise allikas, teine seltskond, midagi, mis tõesti hästi välja tuleb, enesekindlust annab, liigse pinge maha laeb, ekraanidest eemal hoiab.“

Õiguskantsler tuletas meelde väljakute, parkide, ujumiskohtade, palliplatside, suusa-, jooksu- ja rattaradade tähtsust. „Linnadel ja valdadel on võimalik palju ära teha, et lastel, noortel ja täisealistelgi oleks julge ja hea liikuda jalgsi, suuskadel, rula või rattaga; minna õhtupoolikul või nädalavahetusel lihtsalt niisama palli togima või jooksutiirule. Ehk saab lubada rohkem kasutada ka koolistaadione ja võimlaid, luua lasteaedadele ühiseid mänguväljakuid, mis õhtulgi avatud.“ 

Õiguskantsler märkis ka, et kuigi statistika ütleb, et enamus Eesti lapsi pääseb trennidesse ja ringidesse, näitavad õiguskantslerile tulnud kirjad paraku, et liialt palju on ka neid lapsi, kes ei pääse muusika-, kunsti-, spordikooli, ei saa osa huviharidusest. „Juhendajate tasud on enamasti väikesed ja töö kaasajal üha keerulisem, samas on huviringis käimine sageli peredele üle jõu kallis või jääb huvitegevuse asukoht liiga kaugele. Muide, üks parandamist vajav asi: huvikooli õpetajatel pole võimalik üldhariduskooli õpetajatega sarnaselt täiendkoolitustel osaleda, kuigi ka neil oleks seda ju tarvis.“

Õiguskantsleri ettekandega saab tutvuda siin: https://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsler-%C3%BClle-madise-ettekanne-konverentsil-%E2%80%9Epiirideta-huviharidus%E2%80%9C

Linnapeaga arutati sotsiaalhoolekande valdkonna määruste täitmist, Ida-Virumaa korteriühistute muresid ja laste õigusi jpm, mis probleemiks olnud. „Narva ajaloolisi eeliseid ja säilinud arhitektuuri on osatud hästi märgata ja Narva heaks tööle panna, Narva on viimaste aastatega palju ilusamaks ja huvitavamaks muutunud“, tõdes õiguskantsler. „Arvestades rahvastiku vananemist, tööstuse hetkel veel ebaselget tulevikku ja muid aastakümnetega kuhjunud muresid on tegu linnaga, mille juhtimine on keeruline, ent ka saavutada on võimalik palju. Mida kiiremini haigla, tänavad ja koolid korda saab, seda parem.“