Õiguskantsler: kõrged riigilõivud rikuvad põhiõigust kohtusse pöörduda

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on kõrged riigilõivud põhiseadusvastased, kuna takistavad eraisikutel oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Novembris tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku viia riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla. Täna teeb Indrek Teder Riigikogule kõrgete riigilõivude ettepaneku ettekande.

Õiguskantsleri sõnul on tal riigi tegevust riigilõivude valdkonnas hinnates jäänud mulje, et põhiseaduses sätestatud õigus minna kohtusse, on ära unustatud. „Õigus minna kohtusse on õigusriigi üheks aluspõhimõtteks – see on võimalus vaielda seaduslikult ja kultuurselt, kasutamata omakohut,“ selgitas Indrek Teder. Ta lisas, et see õigus on seda olulisem, et selle kaudu ei kindlustata üksnes üksikisiku õiguste kaitsmist, vaid õiguskuulekust ja õiguskorra kehtivust tervikuna.

Tederi hinnangul on mõistetav, et kohtusüsteemi ülekoormamise vältimiseks tuleb kohtusse pöördumist teatud piirangutega reguleerida. Samas rõhutas ta, et kohtusse pöördumisele riigilõivu kehtestamise eesmärgiks saab põhiseaduse kohaselt olla üksnes liigse kohtusse pöördumise ärahoidmine.

Riigilõivu ülempiiri mõõdupuuks võiks õiguskantsleri hinnangul olla kohtuasja arutamise keskmine kulu. Justiitsministeeriumi andmetel oli tsiviilasja arutamise keskmine kulu möödunud aastal 851 eurot. Õiguskantsler Indrek Teder on seega seisukohal, et kohtusse pöördumise õiguse piiramise tõttu on 1000 eurot ületavad riigilõivud põhiseadusvastased. Kehtiva riigilõivuseaduse kohaselt võib riigilõivu maksimaalne määr tsiviilkohtumenetluses ulatuda täna kuni 10 500 euroni.