Õiguskantsler: hulkuva looma toitjale omaniku vastustus ei laiene

ERR, 17. veebruar 2019

Hulkuva looma toitjale ei saa omavalitsus panna kohustust tema eest vastutada, leiab õiguskantsler.

Viimsi valla elanik palus õiguskantsler Ülle Madisel kontrollida, kas Viimsi vallavolikogu 2012. aastal kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskiri on õiguspärane.

Eeskirjas on sätestatud, et hulkuva lemmiklooma toitjale laienevad
lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus.

Õiguskantsler teatas Viimsi vallavolikogule saadetud märgukirjas, et antud nõue on on vastuolus loomakaitseseaduse ja loomatauditõrje seaduse, põhiseaduse ja valitsuse määrusega hulkuvate loomade kohta.

"Kohalikul omavalitsusel tuleb hulkuvate loomade püüdmise ja loomade pidamise korraldamisel järgida kõiki nimetatud seaduste ja määruse sätteid. Ükski neist seadustest, nende rakendusaktid ega kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei näe ette õigust panna lemmikloomapidaja kohustusi ja vastutust hulkuva lemmiklooma toitjale," selgitas õiguskantsler.

Ta lisas, et hulkuva looma toitjale lemmikloomapidaja kohustuste ja vastutuse panek piirab õigusvastaselt tema omandipõhiõigust ja üldist vabaduspõhiõigust.

Mõnikord võib olla hulkuva looma toitmine õiguskantsleri hinnangul hädavajalik, et mitte jätta looma abitusse seisundisse. See on sätestatud loomakaitseseaduses.

"Ka võib inimene hulkuvat looma toita tema ründe vältimiseks, näiteks agressiivse hulkuva koera rahustamiseks viskab talle toitu," ütles Ülle Madise.

Viimsi vallavolikogu peab hiljemalt 8. aprilliks õiguskantslerile teada andma, mida nad on teinud selleks, et viia kõnealune eeskirja säte seaduse ja põhiseadusega kooskõlla.