Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega

 

Õiguskantsleri Kantselei 27. september 2010

Õiguskantsler Indrek Teder esineb teisipäeval, 28. septembril Riigikogu ees ametiaja kolmanda aastaettekandega.
Õiguskantsler käsitleb ettekandes majanduse reguleerimist avaliku võimu poolt, laste õiguste probleeme, kohtusüsteemi sõltumatust ja juurdepääsu õigusemõistmisele, jälitustegevuse kontrolli küsimusi ning muud päevakajalist.

Õiguskantsleri seaduse kohaselt esineb õiguskantsler Riigikogu ees oma tegevuse kirjalikust aastaülevaatest tuleneva suulise ettekandega. 28. septembril esineb Teder Riigikogus oma ametiaja kolmanda aastaettekandega, mis on ühtlasi Indrek Tederi viimane aastaettekanne Riigikogu sellele koosseisule.

Õiguskantsler arutleb ettekandes, kuivõrd võib avalik võim reguleerida majandust ja turul toimuvat ning kuipalju võib riik piirata isikute põhiõigusi ja –vabadusi, viidates pragmaatilistele hetkevajadustele? Õiguskantsleri hinnangul on majanduse reguleerimisel selge põhiõiguslik dimensioon.
Indrek Teder puudutab oma ettekandes laste õiguste temaatikat, mis kasvava vaesuse ja sotsiaalsete probleemide kontekstis vajab üha enam tähelepanu.
Õiguskantsler käsitleb kohtusüsteemi sõltumatuse probleeme ning inimeste juurdepääsu õigusemõistmisele, mida takistavad kõrged kulud kohtumenetluses.
Õiguskantsler viitab lahendamata õiguslikele probleemidele jälitustegevuses ja salajases infokogumises kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks, kus väga intensiivselt riivatakse isikute põhiõigusi.
Indrek Teder teeb järelvaate eelmisel aastal tema poolt Riigikogu eest tõstatatud põhiseaduspatriotismi ja kodakondsuse teemas toimunud diskussioonile.

Õiguskantsleri suulise aastaettekande kirjalik tekst on peale esinemist Riigikogus kättesaadav õiguskantsleri kodulehelt.

Esmakordselt valmis õiguskantsleri kirjalik aastaülevaade sügise asemel juba Riigikogu kevadistungjärgu ajal ning Indrek Teder andis õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse ülevaate Riigikogule üle 16. juunil 2010. Õiguskantsleri aastaülevaate koostamise ja üleandmise reformimisega soovib õiguskantsler saavutada riigikogulaste suuremat huvi avaliku võimu eelmise aasta töö kohta tehtud õiguslike järelduste vastu ning võimalikult sisulist arutelu seadusandjaga põhiseaduslike probleemide lahendamiseks. Õiguskantsler on septembrikuus kohtunud Riigikogu fraktsioonidega, arutades õiguskantsleri aastaülevaatest tulenevaid ja täna olulisi küsimusi.

Õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse kirjalikku ülevaadet kokkuvõttev pressiteade on kättesaadav õiguskantsleri kodulehelt.

Aastaülevaate terviktekst on kättesaadav õiguskantsleri kodulehelt.

Lugupeetud ajakirjanikud!
Õiguskantsleri ettekanne on Riigikogu 28. septembril kell 10.00 algava istungi esimene päevakorrapunkt.
Indrek Teder on valmis vastama teie küsimustele Riigikogus vahetult kohe peale esinemist.

Kontakt:
Jaana Padrik
õiguskantsleri avalike suhete nõunik
[email protected] 
693 8423
50 18 793