Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega

Ülle Madise annab täna kell 10 algaval Riigikogu istungil ülevaate õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2015 kuni 31. august 2016.

Õiguskantsler keskendub ettekandes erinevatest valdkondadest näiteid tuues kuuele teemale. Õigusnormide põhiseaduslikkuse kontroll. Hea haldus tava järgimine. Jälitustegevuse õiguspärasus. Erakondade rahastamise kontrollimine. 21. sajandi tööhõive ja sotsiaalse turvavõrgu küsimustele. Elulõpu väärikuse probleemidele.

Ülevaate perioodil oli õiguskantsleril töös 1547 avaldust, kirja ja küsimust. Õiguskantsleri koduleheküljel on avaldatud kõik dokumendid, kui seadus seda ei keela või ei piira. Need üle tuhande viiesaja pöördumise jaotuvad väga erinevatesse lahtritesse.

Õigusnormide põhiseaduspärasuse kontroll. Arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Olukorra hindamine 150s kinnises asutuses. Asutuste suhtumine inimestesse. Kohtunike distsiplinaarvastutus. Jpm

Õiguskantsleri põhiülesanne on kindlustada lünkadeta põhiseaduslikkuse järelevalve. Paljude pöördumiste lahendamiseks kontrolliti seaduse või määruse kooskõla Põhiseadusega. Õiguskantsler tegi Riigikogu 2015. aasta sügis- ja 2016. aasta kevadistungjärgul parlamendile seitse ettepanekut seaduse viimiseks Põhiseadusega kooskõlla.

Ülevaate õiguskantsleri tööst 2015. aasta 1. septembrist 2016. aasta 31. augustini leiate aadressilthttp://oiguskantsler.ee/ylevaade2016/index.php