Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega

Ülle Madise esineb täna, 22. septembril kell 10 algaval Riigikogu istungil  aastaettekandega õiguskantsleri tegevusest 2014. ja 2015. aasta esimesel kaheksal kuul.  

Õiguskantsler keskendub ettekandes erinevatest valdkondadest näiteid tuues viiele teemale.  Tasuta kvaliteetse põhihariduse kättesaadavus. Internetivabadus ja põhiõiguste kaitse internetis. Olukord kinnistes asutustes.  Erakondade rahastamise kontroll. Õigusloome korraldus ja kodanikuühiskonna julgus sõna kaasa öelda.

2015. aasta esimese kaheksa kuu vältel oli õiguskantsleril töös 995 avaldust, kirja ja küsimust. Õiguskantsleri koduleheküljel on avaldatud kõik dokumendid, kui seadus seda ei keela või ei piira. Need ligi tuhat pöördumist jaotuvad erinevatesse lahtritesse. Õigusnormide põhiseaduspärasuse kontroll. Arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Olukorra hindamine 150s kinnises asutuses. Põhiõiguste tagamine Kaitseväes, aga ka arestimajades, välismaalaste kinnipidamiskeskuses, erihooldekodudes, nn erikoolides, turvakodudes, psühhiaatriahaiglates jm. Asutuste suhtumine inimestesse e hea halduse tava järgimine. Laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamine. Kohtunike distsiplinaarvastutus. Põhiõiguste kaitse internetis ja internetivabadus. Jpm.

Õiguskantsleri 2014/2015. aasta tegevuse kirjaliku ülevaade andis Ülle Madise Riigikogule üle 15. septembril 2015. Leheküljelt www.oiguskantsler.ee/ylevaade2015 leiate ülevaate õiguskantsleri tööst 2014. aastal ja 2015. aasta algusest septembrini.