Õiguskantsler esineb 29. septembril ettekandega Riigikogu ees

 


Õiguskantsler Allar Jõks esineb neljapäeval, 29. septembril kell 10.00 Riigikogu ees suulise ettekandega oma möödunud aasta tegevusest ning hindab seadusloome ja avaliku võimu tegevuse vastavust põhiseadusele tänases Eestis.


Seekordne ettekanne parlamendi ees on järjenumbrilt juba kaheteistkümnes taasiseseisvunud Eesti õiguskantsleri tegevusaastate jooksul.


Ülevaateaasta on oluline verstapost õiguskantsleri institutsiooni arengus.
2004. aasta 1. jaanuarist laiendas seadusandja oluliselt õiguskantsleri kui ombudsmani funktsioone, andes tema kontrolli alla kõigi avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja isikute tegevuse põhiseaduse täitmisel. Õiguskantslerile saabunud kaebuste hulk on aasta-aastalt pidevalt kasvanud. 2352 avaldust aastas – sellega ületati 2004. aastal esmakordselt 2000 avalduse piir.  


Allar Jõks toob ettekandes Riigikogule välja, milliste avaliku võimu asutuste ja valdkondade osas oli kõige rohkem kaebusi ning missugused õigusvaldkonnad olid õiguskantsleri töös erilise tähelepanu all.


Samuti toob Allar Jõks esile, millised on kõige iseloomulikumad rikkumiste põhjused riigi, kohaliku omavalitsuse ja avalikke ülesandeid täitvate organite tegevuses põhiseaduse ja seaduste järgimisel ning inimeste murede lahendamisel. 


Põhjalikumalt käsitleb õiguskantsler ülevaateaasta prioriteetseid teemasid õiguskantsleri töös: miks ei ole arstiabi kõigile põhiseaduse kohaselt kättesaadav ning kus on põhiprobleemid isikuandmete kaitses. Allar Jõks kõneleb riigi ülesannete andmisest erakätesse ja sellest tulenenud isikute õiguste rikkumistest ning mitmetest  teistest teemadest.


Õiguskantsler peatub ka teravatel lahendamata küsimustel, millele õiguskantsler on tähelepanu juhtinud; viimastel arengutel riigi õiguskorras ning aktuaalsetel Euroopa Liidu asjadel.