Õiguskantsler: elatise nõudmine ja selle suuruse muutmine on riigilõivuvabad

Õiguskantsler Indrek Teder uuris küsimust, mis puudutas riigilõivu nõudmist lapsevanemalt, kes pöördus elatise suuruse muutmiseks kohtusse. Kuni 30.06.2014 kehtinud riigilõivuseaduse kohaselt ei pidanud elatise nõudmise hagi esitamiseks riigilõivu tasuma. Samas ei öelnud seadus midagi selle kohta, et kas vanemalt varasemalt välja mõistetud elatise suuruse muutmiseks tuleb kohtusse pöördumiseks riigilõivu tasuda või mitte. Selgus, et kohtud on sellisel juhul rakendanud erinevat praktikat – kord riigilõivu nõudnud, kord mitte. Õiguskantsler pöördus sellele küsimusele tähelepanu juhtimiseks justiitsministri poole.

Justiitsminister nõustus seaduse täiendamise vajadusega ja tegi Riigikogule ettepaneku küsimus seaduse muutmisega lahendada. Riigikogu võttis juunis vastu täiendatud seaduse, mille kohaselt ei pea vanem alates 01.07.2014 riigilõivu tasuma ei elatise ega ka selle suuruse muutmise hagilt.

Õiguskantsler tunnustab kiire õigusselguse loomise eest ning loodab, et edaspidi on elatise saamiseks ja selle suuruse muutmiseks kohtusse pöördumine senisest lihtsam.