Õiguskantsler Ülle Madise valiti Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi Euroopa regiooni juhatusse

Õiguskantsler Ülle Madise valiti teist korda Rahvusvaheline Ombudsmani Instituudi (IOI) Euroopa regiooni juhatuse liikmeks. Euroopa regiooni juhatus on seitsmeliikmeline ning sellesse kuuluvad praegu ombudsmanid Kreekast, Portugalist, Ühendkuningriigist, Belgiast, Sloveeniast, Hollandist ja Eestist.

Instituut julgustab looma ombudsmanide institutsioone riikides, kus neid veel ei ole. Samuti edendab ta teabevahetust ja korraldab ühiseid koolitusi. Instituut rahastab ka oma liikmetele olulisi uuringuid ja projekte ning toetab ombudsmanide institutsioone, mis on ohus või tegutsevad keerulistes oludes.

Rahvusvaheline Ombudsmani Instituut loodi 1978. aastal ning sellesse kuulub üle 200 riikliku ja regionaalse ombudsmani rohkem kui sajast riigist üle maailma. Instituut tegutseb kuues regioonis ‒ Aafrikas, Aasias, Okeaanias ja Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ning Põhja-Ameerikas ‒, mida juhitakse maailmatasandi ja piirkondlike juhatuste kaudu. Instituudi Euroopa regioonis on 81 hääleõiguslikku liiget. Eesti õiguskantsler on Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi liige alates 2001. aastast.