Õiguskantsler Ülle Madise valiti Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi Euroopa regiooni juhatuse liikmeks

Eesti Vabariigi Õiguskantsler Ülle Madise valiti 30. septembril Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (International Ombudsman Institute) Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks. Instituudi Euroopa regiooni kuulub 80 riiklikku ja regionaalset ombudsmani enamikust Euroopa riikidest. Eesti Vabariigi õiguskantsler on Rahvusvahelise Ombudsmani Institutsiooni täieõiguslik liige alates 2001. aastast.

Rahvusvaheline Ombudsmani Instituut asutati 1978. aastal ning see on ainus rahvusvaheline koostööorganisatsioon, mis koondab rohkem kui 170 sõltumatut ombudsmani institutsiooni enam kui 90 riigist. Rahvusvaheline Ombudsmanide Instituut  jaguneb kuueks suuremaks regiooniks – Aafrika, Aasia, Austraalia ja Okeaania riigid, Euroopa, Kariibi mere ja Ladina-Ameerika riigid ning Põhja-Ameerika. Igat regiooni juhib regiooni president ning juhatus.

Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi eesmärk on toetada sõltumatute ombudsmani institsioonide loomist üle maailma, et tagada inimeste õiguste parem kaitse, võidelda võimu kuritarvitamisega, aidata kaasa avalikuhalduse arengule ning tagada valitsemise läbipaistvus.