Õiguskantsler Ülle Madise: Valimiskogu liige peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi

Presidendivalimised on Põhiseaduse kohaselt salajased. Igaüks peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi. Valimiskogu liikmel on õigus rääkida, kelle poolt ta hääletas või kavatseb hääletada. Teda ei tohi aga seada olukorda, kus ta peab täidetud hääletussedeli avaldama. Salajasuse põhimõte nõuab seda, et hääletajatele on loodud tegelik võimalus jätta valik enese teada.

Avalikkus mõistis täidetud sedelite avaldamise Riigikogu valimisvoorude järel põhjusega hukka. Kui täidetud sedeli avaldamist hukka ei mõisteta, viib see lõpuks salajasuse põhimõtte murdmiseni, sest valiku mitteavaldamine muutub sisuliselt võimatuks. Seda eriti olukorras, kus valijate arv on suhteliselt väike ja ka mõnede täidetud hääletussedelite avaldamine võib seada ohtu teiste hääletajate õiguse salajasusele.

Hääletaja kontrollimine valimishetkel ei ole lubatud ega põhiseaduspärane. Tegemist on ennekõike valimiskogu liikmete väärikuse ja poliitilise kultuuri küsimusega.