Õiguskantsler Ülle Madise tutvustas Kuku raadios aastaülevaadet