Õiguskantsler Ülle Madise tervitus tseremoonial, millega tähistati 25 aasta möödumist Eesti, Leedu ja Sloveenia saamisest Euroopa Nõukogu liikmeks.

Strasbourg, 14 mai 2018

 

Austatud proua Lalumiere,

Lugupeetud peasekretär Jagland,

Kallid külalised, daamid ja härrad.

Kevadel 25 aastat tagasi lõpetasin keskkooli. Mäletan, kuidas elu kees, õhus oli tunda muutuste ja uute alguste tuuli. Mu kodumaa oli veidi aja eest uuesti vabaks saanud ning taastas end demokraatliku riigina: meil oli uus põhiseadus, uus parlament, uus president ja valitsus. Kehtestasime end taas sõltumatu riigina ja rajasime koos sellega ka teed rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.

Euroopa Nõukogu oli, ja on ka praegu, omamoodi kõlblikkuse lakmuspaber. Sul tuleb tõestada oma kuuluvust klubi liikmeskonda, koos sellega areneda ja vajadusel muutuda. Meenub, et Eesti oli toona äärmiselt uhke ja enesekindel. Lõppude lõpuks olime ju igale viimselegi kui skeptikule tõestanud, et saame iseseisva riigina edukalt hakkama, et just meie olime Külma sõja lõpetamise ja Nõukogude impeeriumi lagundamise üks peategelasi. Küll meie juba teame, ärge tulge meid õpetama!

Nüüd, juba veidi küpsemalt ajalukku tagasi vaadates, tahan Euroopa Nõukogu südamest tänada, et tookord aitasite ja õpetasite. Kõigist pingutustest ja muudatustest oli kasu. Ka siis, kui pidime muutma oma seadusi viisil, mis alati ei pälvinud valijate tormilist heakskiitu. Sellest oli kasu, kui alustasime mõni aasta hiljem oma teed Euroopa Liitu ja NATO-sse.  

Euroopa Nõukogu tavatsetakse pidada majakaks rahvastele ja riikidele, kes püüdlevad ausa valitsemise ja inimõiguste kaitse poole. Olemuslikult on see aga midagi sauna-laadset. Koht, kus end puhtaks küürida. Ning kui selle kuumuse ja kommetega ära harjuda, siis hakkadki seal pidevalt käima ja sel viisil oma tervise eest hoolt kandma.

Muide, me kõik, aga eriti eestlased, leedulased ja kõik teised Berliinist itta jäävad rahvad teavad väga hästi NATO artikkel 5 sisu ja tähendust. Kõik ühe, üks kõigi eest. Peame seda põhjusega oma julgeoleku ja iseseisvuse garantiiks. Euroopa Nõukogu „viiendaks artikliks“, selle organisatsiooni tuumaks on inimõigused, õigusriigi põhimõte ja rahvusvaheliste lepete austamine. Need põhimõtted on demokraatia garantiiks. Eesti austab ja järgib neid lääneliku tsivilisatsiooni aluseid ning seetõttu peame ka oluliseks oma veerand sajandi pikkust kuulumist Euroopa Nõukogusse.

Ma tänan.