Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vilistlaste konverentsil

Tartu Ülikooli aula, 3. oktoobr 2019

 

Austatud rektor

Hea teaduskond, head kaasvilistlased

 

Õigusteadus on vaimselt nõudlik ala. Samamoodi nagu arsti- ja inseneriteadus. „Terake möistust peab olema,“ nagu tavatses öelda professor Jüri Põld. Lisaks on nõutud loogika, vintske närvikava ja huumorisoon. Nii nagu arstidel ja inseneridelgi tuleb küpsuse saavutamiseks kõvasti vaeva näha.

Selleks et Eestis oleksid tugevad juristid, on vaja tugevat eestikeelset õigusteaduskonda. Tegelikku tihedat konkurentsi nii üliõpilaskohtadele kui ka professorite ja teiste õppejõudude ametisse. Mida vähem on üliõpilasi, kelle lõpudiplomile oleks kohane kirjutada „lubatud lõpetada tingimusel, et ei asu erialasele tööle“, seda parem.

Aitäh Peep Pruksile ja kogu teaduskonnale vilistlaskonverentside ellukutsumise eest. Nagu õigusteadlaste päevadki teenib see olulist eesmärki – tuua kokku erinevate õigusharude ja -ametite esindajad, juba pensioniikka jõudnud ja aktiivsest juristielust taandunud kolleegid, praegused ja tulevikutegijad.

Kui avalikkusest vahel kostab, et ju need juristid kõik mestis on, käsi peseb kätt, advokaadid, kohtunikud, prokurörid ja teised õigusvaldkonna elukutsete esindajad üks punt kõik, siis ise teame ju, et see pole kaugeltki nii. Pigem on võimuvõitlus äge, kohati terav ja ebaauski.

Kasuks tuleb austav ja siiras huvi üksteise vastu, mõistmine ja koostöö. Riigiõigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõigus – kui jätta peenem haruline jaotus kõrvale – on erinevad, kuid neil on ka palju puutepunkte. Just seal sünnib väärtuslik uus teadmine, mis on vajalik nii eesti keeles kui ka teistes keeltes avaldatuna maailmas laiemalt.

Kindel on seegi, et heas mõttes peame üksteisel silma peal hoidma ja ka avalikkusele ning noorematele kolleegidele õpetama, et jurist ja eetika passivad kenasti ühte lausesse. Et SOKK pole veel JOKK: kui seadusega on kõik kooskõlas, ei tähenda see, et juriidiliselt on kõik korrektne. Juriidiliselt on korrektne siis, kui on järgitud nii sätet kui ka selle mõtet, lisaks vormilisele seaduslikkusele on tabatud ka õiglust ja eetilisust. Et paika ei tohi pidada „seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, seaduse hea tundmine aga sageli küll“.

Sisutihedat vilistlaskonverentsi, lahedat koosolemist ja särtsakaid kohtumisi tudengimessil!

Tänan.