Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe lõpuaktusel

15. juunil 2023 Tartu Ülikooli aulas

 

Austatud rektor, austatud õigusteaduskonna direktor, kallid päevakangelased

Ius est ars boni et aequi, õpetas prof Raul Narits meile kohe esimesel loengul. Loodan, et nii ka teile. Õigus on tõesti headuse ja õigluse kunst!

Juristide töö on ju aidata inimestel hästi elada, aidata ette teada, kust jookseb isikliku vabaduse piir, kaitsta meid üksteise ja riigivõimu eest.

Olgu tegu lepingu, planeeringu, keskkonnamõju hindamise arvesse võtmise, kuritöö ja karistusega – ikka on meie töö luua selgust ja korda. Lahendada, mitte tuimalt menetleda.

Juristi asi on elu keerdsõlmi lahti sõlmida ja olla aus. Ükskõik, mis ametis oleme. Vahel kipub see mu meelest ununema ja nii võibki juhtuda, et sünnib seadus, millest aru ei saa, sest ei saagi aru saada; või advokaat kiidab kohtukoridoris, et jess, õnnestus asjad täiesti segi lüüa.

Nii nagu ma ei saa nõustuda sellega, et musta tohib valgeks rääkida või selge segaseks pöörata, ei saa ma nõustuda ka sellega, et laitmatu menetlus viib õiglase tulemuseni ja seepärast pole vaja keskenduda probleemi tuumale, vaid menetlusele.

Meie töö -igas juura-ametis- on teha hoolega ja ausalt selgeks faktid, selgelt ja loogiliselt argumenteerida ja püüda otsustes tõe ja õigluse poole. Mitte grammigi vähemat!

Arvestades meie inforahvusvahelise õiguse ja inimõiguste õppekava.

Dear graduates of the Information Technology master program and International Law and Human Rights master program,

I believe that the AI will not be able to replace lawyers. AI has the potential to augment certain functions of us, such as data analysis and information retrieval. However, empathy, judgment, and personalized interaction, are difficult to replicate and almost impossible to replace.

Most of us, lawyers, are working with the people and for the people. Human mind, encyclopedic knowledge and broad cultural perception are especially needed when the Internet will be full of misleading information and alternative facts.  

Riigikeeli korrates: jutud juristiameti surmast tehisintellekti käe läbi on tugevasti liialdatud. Ei mingit logelemist, paraku! Pigem tuleb inimmõistusele tööd juurde.

Viivi Luige vahendusel on meieni jõudnud Artur Alliksaare sõnad: „Mis saabub ja mida ma soovin, on jubedalt erinev“.

See pole ilmalõpu kuulutus. Kohviku ettekandja ajas midagi segamini ja talle toodi seapraad, ehkki ta oli tellinud musta kohvi.

Ei maksa tööasjugi üle mõelda ega raskelt võtta, aga ka mitte ülbelt või ükskõikselt.  

Head kolleegid, palju õnne ja edu teile! Jõudu tööle! Kohtumisteni! Ja ilusat suve!