Õiguskantsler Ülle Madise: Riik ei tohi sundida inimest seadust rikkuma

Õiguskantsleri poole pöördus Hellenurme vesiveski omanik. Kultuurilooliselt väärtuslik enam kui sajandivanune veski on kinnismälestis ning kasutab Elva jõele juba 18. saj lõpus rajatud paisjärve vett. Keskkonnaamet nõuab veski omanikult kaladele läbipääsude ehitamist. Muinsuskaitseamet seda aga ei luba, sest kalapääsla rajamine rikuks toimiva ajaloolise vesiveski ega sobiks miljöösse.

Seadus erandivõimalust ei jäta: sõltumata olukorrast ja tekkivatest kahjudest tuleb kalapääsud ehitada. Kinnismälestist samas rikkuda ei tohi. „Vesiveski omanik on seega olukorras, kus õiguspäraselt käituda ei ole võimalik. Võimalik on üksnes seadust rikkuda, valida on Veeseaduse § 17 lõike 4 ja Muinsuskaitseseaduse § 5 rikkumise vahel,“ kirjutas õiguskantsler Ülle Madise Riigikogule. „Riik ei tohi inimest sellisesse olukorda panna“, rõhutab õiguskantsler.

Hellenurme vesiveski omanik ei ole ainus, kes vastuoluliste ja liialt jäikade seaduste tõttu kannatab. Õiguskantsleri tegi Riigikogule ettepaneku muuta veeseadust nii, et see annaks Keskkonnaametile senisest enam otsustusruumi.

Õiguskantsleri ettepanek Riigikogule: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_2_riigikogule.pdf