Õiguskantsler Ülle Madise: Riigikogu pole muutunud kummitempliks

ERR, 23. aprill 2019

Riigikogu 100. aastapäeval ütles õiguskantsler Ülle Madise, et tema hinnangul ei ole Eesti riigikogu muutunud kummitempliks.

Madise ütles ETV saates "Esimene stuudio", et loodetavasti on 100-aastane riigikogu sama heas seisus kui Eesti rahvas.

"Mina küll ei julge ühineda nendega, kes ütlevad, et mõnel meie riigikogu koosseisul on justkui midagi viga. Mina olen meie rahva üle uhke ja rõõmus ja arvan, et meie riigikogu peegeldab seda kenasti," sõnas õiguskantsler.

Vastates saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas riigikogu on muutunud täna kummitempliks, ütles Madise, et tema hinnangul ei ole.

"See, et enamiku eelnõusid algatab vabariigi valitsus, on kaasajal täiesti tavapärane. Oluline ei ole vaadata mitte seda, mitu eelnõu algatab vabariigi valitsus, vaid tegelikult on oluline vaadata, mida riigikogu nende eelnõudega teeb. Ja riigikogu liikmel ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus kogu oma elukogemus, oma valijate arusaam asjadest tuua sinna samasse riigikogu komisjoni, oma riigikogu fraktsiooni, riigikogu täiskogusse ja katsuda veenda, et seadus peab lahendama inimeste päriselu probleeme. Kui vastus küsimusele, kelle ja millise probleemi see uus seadus ära lahendab, kelle elu läheb paremaks, on ebamäärane või vastus on, et mitte kellegi, pole seda seadust vaja," rääkis Madise.

Ta ütles, et tegelikult teevad riigikogu liikmed väga palju muudatusettepanekuid ning on valitsuse algatatud eelnõusid ka tagasi lükanud. "Öelda, et riigikogu lihtsalt tuimalt kinnitab ära kõik, mis vabariigi valitsusest neile ette pannakse, nii see ei ole," kinnitas ta.

Madise selgitas, et ametnikud ja valitsus tahavad teha häid seadus, kuid alati ei tule see kohe välja ja siis tulebki mängu riigikogu.

"Siis astuvadki mängu need 101 erinevat elukogemust, mis on riigikogu liikmetes kehastunud see rahvaesindus, kes peaks siis laskma enda elukogemuse ja õigluse tunnetuse ja oma valijate olukordade, lugude nõelasilmast kõik need eelnõud läbi. Siis on võimalik leida üles vead ja varjatud huvid, mida sageli eelnõude sisse peidetakse, teha need vähemalt avalikuks ja siis võib-olla teha vajalikud parandused eelnõudesse," rääkis ta.

"Nii et minu meelest öelda, et riigikogu seda tööd üldse ei tee, ei ole õige. Väga sageli teeb. Aga tõsi, on olnud juhtumeid, kus seda kahjuks ei ole tehtud ka siis, on kui on tähelepanu juhitud," lisas õiguskantsler.

Madise tunnistas, et kuigi fraktsioonidistsipliin on riigikogus otsuste tegemisel olemas, on riigikogu liikmed oma otsustes siiski vabad.

"Ma ütleks, et kõik need riigikogu liikmed, kes annavad ametisse astudes vande Eesti rahvale, teavad või peavad teadma, et nende vastutus on nimeline, isiklik ja ajatu. Kui otsustatakse mingeid väga suuri reforme või näiteks mõnele ettevõtjale väga suurte ja tõenäoliselt teenimatute tasude maksmine pikaks ajaks või mõne ettevõtja ootuste murdmine, siis on igaühel õigus vaadata järele, kuidas keegi hääletas, kõikidel on õigus küsida, miks te nii hääletasite. Ja vastus, et fraktsioon käskis, ei saa kedagi veenda," kommenteeris Madise.

"Fraktsiooni distsipliin on olemas, see on tõsi. Aga see tähendab seda, et oma fraktsioonis inimene, kes leiab, et tehtav otsus kas ei ole tark või õiglane, ta räägib selle oma fraktsioonikaaslastele ära, võimalusel veenab nad ümber," ütles ta.

Madise tõi ka välja, et avalikkus ei tohiks liigselt survestada valitsust oma esimese 100 päeva jooksul lubadusi ellu viima.

"Ma usun, et ka avalikkus ei tohiks võib-olla nendesse 100 päeva plaanidesse ja valitsuse lubadustesse suhtuda nii, et nui neljaks tuleb need ellu viia. Kui tuleb välja, et tegelikult on neil tagajärgi, mis ei ole kasulikud, siis on ju targem neid sellisel kujul mitte ellu viia. Nii et võib-olla on siin natuke ka seda avalikkuse survet, et tehke juba 100 päevaga midagi ära, kuigi see 100 päeva on mõeldud just selleks, et ministrid lähevad ministeeriumitesse, teevad omale asjad selgeks, õpivad inimesi tundma ja hakkavad siis kujundama poliitikaid, mõtlema, kuhu investeerida, kuidas teha eelarveid, kuidas teha eelnõusid. Aga kuidagi on sellest aastate vältel jõutud väidetava avalikkuse surveni, et 100 päevaga justkui peaks olulised asjad juba tehtud olema. Nii need asjad ei käi," rääkis Madise.

Esimene Stuudio