Õiguskantsler Ülle Madise pöördumine valla- ja linnasekretäride poole seoses lähenevate valimistega

Tänavu 15. oktoobril valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. Lisaks sellele, et liitumiste ja liitmiste järel sünnib palju uusi valdu, on need valimised erakordsed veel ühel põhjusel: neil valimistel saavad hääleõigusega osaleda 16- ja 17-aastased noored.

Valimisea langetamine annab noortele võimaluse osaleda kohaliku elu ja arengu suunamisel. On oluline, et noored mõistaksid, milline võimalus neile avaneb, adudes samal ajal ka otsustamises osalemisega kaasnevat vastutust. Et noored tuleksid valima ja teeksid läbimõeldud valiku, peab neil olema piisavalt teavet valimiste kohta ja usku, et nende häälest midagi sõltub.

Pakkumaks noortele võimalust valimisi ja valimiste korraldust võimalikult lähedalt näha ja valimistel osalemise kogemusest õppida, on õiguskantsleri ametkond koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Mittetulundusühingute- ja Sihtasutuste Liiduga algatanud Noorte Valimisvalvurite projekti. Projektiga pakutakse noortele üle Eesti võimalust hakata valimiste valvuriteks.

Millega tegeleb valimiste valvur? Esiteks jälgib, et valimiskampaanias ei kasutataks keelatud või ebaeetilisi võtteid. Teiseks jagab ta oma kaaslastele teavet valimiste ja nende korralduse kohta. Kolmandaks vaatleb ta valimisi valimisjaoskonnas.

Noorte Valimisvalvurite projekti õnnestumiseks on vaja Teie toetust.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse lubab 16- ja 17-aastastel valijatel olla jaoskonnakomisjoni liige. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamise ettepaneku teeb valla- või linnasekretär.

Kutsun Teid üles esitama valla- ja linnavolikogudele ettepanek nimetada iga jaoskonnakomisjoni liikmeks ka üks noor valimisvalvur.

Noorte Valimisvalvurite projekti meeskond aitab Teil Teie soovi korral projektis osalejate seast jaoskonnakomisjoni liikmeks sobivad kandidaadid välja valida. Need on noored, kes vastavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valimiste korraldaja nõuetele ja on suve jooksul läbinud valimisi käsitleva  koolituse, mille korraldavad Vabariigi Valimiskomisjon ja õiguskantsleri  ametkond.

 

Lisainformatsioon: 

Vladimir Svet

õiguskantsleri nõunik

Õiguskantsleri Kantselei

Tel: 693 8426

e-post: [email protected]