Õiguskantsler Ülle Madise: omavalitsused peavad olema valmis osutama oma elanikele kümmet sotsiaalteenust

Õiguskantsler Ülle Madise saatis omavalitsusjuhtidele märgukirja ajendatuna sagedastest küsimustest, millised on sotsiaalhoolekandeteenuste osutamisel kohaliku tasandi võimu kohustused tänavu jõustunud uue sotsiaalhoolekande seaduse järgi. Madise sõnul on õigusselgus selles valdkonnas eriti oluline eesseisva haldusreformi kontekstis. „Avalikke teenuseid tuleb osutada omavalitsuse uutes piirides ja muutunud elanikkonnale, ent jätkuvalt parimal võimalikul moel ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega,“ kirjutas õiguskantsler.

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi lasub omavalitsusel kohustus osutada oma elanikele kümmet sotsiaalteenust: koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine ja võlanõustamine.

Kõigi nende puhul tuleb omavalitsusel tagada, et selliseid teenuseid pakutaks, välja selgitada konkreetse inimese abivajadus ning milline teenus inimest aitab. Vajadusel tuleb omavalitsusel osaleda teenustega seotud kulude katmisel. Seejuures jääb omavalitsusele võimalus osutada neid teenuseid ise, osta neid teenusepakkujalt või teha naaberomavalitsustega koostööd. Kui omavalitsustel ülesande täitmiseks raha napib, lasub täiendava finantseerimise kohustus riigil, kes on seadusega vastavad kohustused omavalitsustele ette näinud.

Samuti palus õiguskantsler omavalitsuste juhte analüüsida oma vallas või linnas korraldatavaid sotsiaalteenuseid ning viia kõik vajalikud regulatsioonid seadusega kooskõlla.

Vaata õiguskantsleri märgukirja koguteksti siit: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/sotsiaalteen...