Õiguskantsler Ülle Madise: Millised on demokraatia põhiväärtused?

Tagasi Kooli, 28. septermber 2017

Õiguskantsler Ülle Madise tunnis arutleme 10.-12. klasside õpilastega mis on demokraatia. See e-külalistund on osa 45-minutilisest koolitunnist. Tunni teises pooles saavad õpilased e-külalistunni teemal klassis edasi arutleda. 

e-külalistund on järelvaadatav: Millised on demokraatia põhiväärtused?