Õiguskantsler Ülle Madise: ka minuni jõuavad kurvad lood, kus vähihaige on jäänud toetuseta

Postimees, 7. märts 2019

MTÜ Eesti Vähiliidu suure kampaania «Terve Eestiga vähi vastu» patrooniks on õiguskantsler Ülle Madise, kes kutsub üles suhtuma tähelepanuga oma tervisesse ning osalema sõeluuringutes. 

 

Miks võtsite vastu pakkumise hakata Vähiliidu kampaania patrooniks? 

Pahaloomulised kasvajad on üks suurimaid ja hirmutavamaid tervisemuresid. Liiga paljud ei lähe või ei pääse sõeluuringule ega mõnda kahtlast muhku või sünnimärki näitama. Ometi võib just kiire jaolesaamine päästa elu. Rohkem kui pooled vähihaiged ravitakse kaasajal täiesti terveks, kinnitab dr Vahur Valvere (Regionaalhaigla onkoloogia-ja hematoloogiakliiniku juhataja - toim.).

Mida varem saadakse ravi, seda vähem on kannatusi, kulutusi ja seda enam on lootust. Tahaksin, et asjatut muret ja kannatusi oleks vähem ja mure korral lootust rohkem. Ka ülimalt kurvad lood, mil inimene on jäänud abita, jõuavad meie ametkonda. Teen oma ametiülesannete raames kõik, mis võimalik, et vähiravi, valuravi ja inimväärikuse säilitamiseks vajalik tugi oleks kättesaadav.

Kas tooksite välja kampaania olulisemad tahud, mis võiks puudutada tavainimest?

Tähelepanelikum suhtumine tervisesse, sõeluuringutes osalemise vajalikkus, oskus näha ja õigesti toetada vähipatsienti ja tema lähedasi.

Vähiliidu nõukogu on viidanud, et Eestis puudub korralik vähistrateegia - miks oleks see üldse riigis oluline?

Inimese vaatest pole oluline, millises dokumendis vajalik tegevus ja rahastamine kirjas on. Inimesele on oluline, et võitluses vähiga jätkuks vajalikke spetsialiste, ravikohti, psühholoogilist tuge ja vajadusel hooldust. Kõik see nõuab raha ja planeerimist. Eesmärgid ja nende saavutamise vahendid tuleb kokku leppida ja kirja panna. Seda tööd peab riigihalduse põhimõtete kohaselt juhtima sotsiaalministeerium.

Mida ja kuidas tuleb teha, et kasvajad avastataks võimalikult vara, ravi oleks parim mõeldav, arstide vahel oleks töö targalt jaotatud ja patsient saaks talle tarvilikku tuge, teavad kõige paremini kogemustega onkoloogid, palliatiivravi spetsialistid, perearstid jt, kes oma igapäevatöös vähki näevad ning jälgivad maailma parimat erialakirjandust. Ka maailma vähideklaratsioonis rõhutatakse riikliku strateegia vajalikkust.

Miks võiks olla tähtis see, et Eesti liituks maailma vähideklaratsiooniga?

Vähiga puutuvad kokku kõik riigid ja koostöövajadus arstide, teadlaste ning riikide tasemel on ilmselge. Samuti on oluline, et riik tegeleks jätkuvalt vähi ennetuse edendamise ja ravi kaasajastamisega. Vähideklaratsioon loob selleks hea raamistiku, sest kõik olulised suunad ja põhimõtted vähivastases tegevuses on selles nimetatud.