Õiguskantsler Ülle Madise analüüsib niinimetatud kobareelnõu raames vastu võetud seadusi

Õiguskantsler Ülle Madise asub analüüsima eelmisel nädalal niinimetatud kobareelnõu raames vastu võetud seadusi, kuid rõhutas samas, et uuel valitsusel peab olema võimalus oma poliitikat, sealhulgas ka maksupoliitikat kujundada.

"Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega muudetakse väga paljusid õiguslikke suhteid. Põhiseadusliku tööjaotuse järgi teeb president kiire otsuse seaduse kui terviku kohta ja õiguskantsler algatab vajadusel üksikmuudatuste põhiseaduslikkuse järelevalve. Põhiseaduspärased normid saavad nõnda jõustuda," ütles Madise.

"Kuna muudatused on kavandatud jõustuma erineval ajal vahemikus 31. detsembrist aastani 2022, seatakse probleemsete normide analüüsi järjekord vastavalt sellele. Õiguskantsleri ülesanne on hoolitseda, et keegi põhiseadusvastase normi tõttu hätta ei satuks. Esmalt tuleb selgeks teha kavandatud piirangute ja muudatuste tegelikud eesmärgid ning nende tõenäoline mõju, seejärel saab otsustada põhiseaduslikkuse küsimuse," lisas Madise.

Õiguskantsler lisas aga, et valitsuse vahetuse korral peab uuele koalitsioonile jääma võimalus varasemast valitsusest erinevat poliitikat ajada ning see puudutab nii eelmise koalitsiooni kui ka praeguse lubadusi.

"Valitsuste vahetumisel peab olema võimalik poliitikat muuta. Seepärast ei tohiks lubada aastateks ette, et maksumäärasid ei muudeta. Riik on kohustatud lubadusi täitma. Lõppastmes võidakse nõnda muuta valimised ja valitsuste vahetused mõttetuks - ka see on põhiseadusevastane," märkis Madise.

"Seekord tuleb hinnata ka niinimetatud kobarseadusega antud uusi tähtajalisi lubadusi, eriti neid, mis on antud ajaks peale järgmisi riigikogu valimisi," lisas õiguskantsler Ülle Madise.

President Kersti Kaljulaid kuulutas reedel välja uue koalitsiooni maksumuudatuste kobareelnõu, ehk tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, millega muuhulgas jäetaks tuleval aastal sotsiaalmaksumäär langetamata, tõstetakse ennaktempos erinevaid aktsiise ja kehtestatakse 2018. aastast uus tulumaksuvabastussüsteem. Lisaks kuulutas president reedel välja tuleva aasta riigieelarve seaduse.