Õigusaktid ja juhendmaterjalid

Rahvusvahelised lepingud ja juhendmaterjalid:

 

 

ÜRO Piinamisvastase Komitee (CAT) Eesti raportid:

 

 

ÜRO Piinamise Ennetamise Alamkomitee (SPT) riigivisiitide aruanded.

 

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) standardid:

 

Politsei

 

Vanglad

 

Sisserändega seotud kinnipidamine

 

Psühhiaatriaasutused

 

Alaealised

 

Naised

 

Vastutus

 

CPT Eesti raportid:

 

 

  • 30/05/2012 - 06/06/2012 perioodiline visiit

 

  • 09/05/2007 - 18/05/2007 perioodiline visiit

 

  • 23/09/2003 - 30/09/2003 perioodiline visiit

 

  • 15/12/1999 - 21/12/1999 ad hoc visiit

 

  • 13/07/1997 - 23/07/1997 perioodiline visiit

 

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused: