Seisukohad

13.11.2009 Vastuolu puudumine: elektriseadme kasutamise kulud vanglas
09.11.2009 Kontrollkäik Logistikapataljoni

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

09.11.2009 Kontrollkäik: Valga Jaanikese Kool
09.11.2009 OPCAT Kontrollkäik: Logistikapataljon

Kontrollkäigu kokkuvõte on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks.

05.11.2009 Kontrollkaik: Rae Vallavalitsus
04.11.2009 Vastuolu puudumine: tahtlikult toime pandud kuriteo eest karistatud isiku teenistusse võtmine
03.11.2009 Vastuolu puudumine: sotsiaaltoetused Karula vallas
30.10.2009 Vastuolu puudumine: Kaitseliidu liikmete sotsiaalsed tagatised