Seisukohad

07.10.2008 OPCAT kontrollkäik: Rapla Maakonnahaigla
01.09.2008 OPCAT kontrollkäik: lühiajalised kinnipidamiskohad

Kontrollkäigu raames külastasid õiguskantsleri nõunikud ajavahemikul september 2008 kuni jaanuar 2009 Siseministeeriumi haldusalas olevaid kinnipidamiskambreid – piirvalvekordoneid ja maanteepiiripunkte, samuti politseiosakondi ning konstaablijaoskondi. 

27.08.2008 OPCAT kontrollkäik: Ida-Viru Keskhaigla nakkushaiguste osakond ja tuberkuloosiosakond
27.08.2008 Kontrollkäik: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
10.07.2008 Opcat kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Rapla arestimaja

Kontrollkäik toimus isiku avalduse alusel algatatud menetluse raames, kontrollkäigu kokkuvõtet ei koostatud.

10.07.2008 Opcat kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Rapla arestimaja

Kontrollkäik toimus isiku avalduse alusel algatatud menetluse raames, kontrollkäigu kokkuvõtet ei koostatud.

12.06.2008 OPCAT kontrollkäik: Lõuna Prefektuuri Tartu arestimaja
12.06.2008 OPCAT kontrollkäik: Lääne Prefektuuri Paide politseiosakond
29.05.2008 Kontrollkäik: Paide Linnavalitsus
29.05.2008 Kontrollkäik: Järva Maavalitsus