Seisukohad

12.11.2008 Kontrollkäik: Vidruka Kool
28.10.2008 OPCAT kontrollkäik: Lääne Prefektuuri Haapsalu politseiosakonna arestimaja
22.10.2008 Kontrollkäik Iru Hooldekodusse
15.10.2008 OPCAT kontrollkäik: JVÕK Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljon
07.10.2008 OPCAT kontrollkäik: Rapla Maakonnahaigla
01.09.2008 OPCAT kontrollkäik: lühiajalised kinnipidamiskohad

Kontrollkäigu raames külastasid õiguskantsleri nõunikud ajavahemikul september 2008 kuni jaanuar 2009 Siseministeeriumi haldusalas olevaid kinnipidamiskambreid – piirvalvekordoneid ja maanteepiiripunkte, samuti politseiosakondi ning konstaablijaoskondi. 

27.08.2008 OPCAT kontrollkäik: Ida-Viru Keskhaigla nakkushaiguste osakond ja tuberkuloosiosakond
27.08.2008 Kontrollkäik: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
10.07.2008 Opcat kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Rapla arestimaja

Kontrollkäik toimus isiku avalduse alusel algatatud menetluse raames, kontrollkäigu kokkuvõtet ei koostatud.

10.07.2008 Opcat kontrollkäik: Lääne Politseiprefektuuri Rapla arestimaja

Kontrollkäik toimus isiku avalduse alusel algatatud menetluse raames, kontrollkäigu kokkuvõtet ei koostatud.