Rahvusvaheline koostöö

Eesti õiguskantsler on alates 2001. aastast Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) täieõiguslik liige. IOI loodi 1978. a ning sellesse kuulub ligi 170 riiklikku ja regionaalset ombudsmani 90 riigist üle maailma. IOI jaguneb 6 regiooniks (Aafrika, Aasia, Okeaania ja Vaikse ookeani piirkond, Euroopa, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond ning Põhja-Ameerika), mida juhitakse läbi regionaalsete juhatuste. 

Instituudi Euroopa regiooni kuulub 80 riiklikku ja regionaalset ombudsmani enamikust Euroopa riikidest. Õiguskantsler Ülle Madise valiti 30. septembril 2015 ning taasvaliti 27. juulil 2016 IOI Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks. Ülle Madise volitused juhatuses lõpevad 2020. aastal. 

Õiguskantsler Ülle Madise on ka Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni (ECRI) liige ning õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo osaleb Eesti esindajana Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) haldusnõukogu töös.  

Alates 2012. aastast on õiguskantsler lasteombudsmanina Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustiku (ENOC) liige. Samuti on õiguskantsler tegev Euroopa ombudsmanide, rahvusvahelise relvajõudude ombudsmanide ja riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste võrgustikes.