Ametkond

Ülle Madise

õiguskantsler

info@oiguskantsler.ee

693 8400

Olari Koppel

asetäitja-nõunik, kantselei direktor

olari.koppel@oiguskantsler.ee

693 8400

Janek Luts

kommunikatsioonijuht

janek.luts@oiguskantsler.ee

693 8423

Kertti Pilvik

välissuhete ja arendusjuht

kertti.pilvik@oiguskantsler.ee

693 8434

Hent Kalmo

nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal

hent.kalmo@oiguskantsler.ee 

693 8400

 

Õigusteenistus

Õigusteenistus annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab saabunud kirjade edastamise teistele asutusele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid. Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

Kristel Lekko juhataja kristel.lekko@oiguskantsler.ee 693 8443
vanemnõunik
693 8404
Evelyn Bach nooremnõunik evelyn.bach@oiguskantsler.ee 693 8436

 

Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid.

Kärt Muller

juhataja

teenistussuhe peatatud

693 8404

Aigi Kivioja

vanemnõunik, juhataja kt

aigi.kivioja@oiguskantsler.ee

693 8428

Angelika Sarapuu

vanemnõunik

angelika.sarapuu@oiguskantsler.ee

693 8427

Kristi Ploom

nõunik

kristi.ploom@oiguskantsler.ee

693 8417

Juta Saarevet nõunik juta.saarevet@oiguskantsler.ee  693 8446
Atko-Madis Tammar nõunik  atko-madis.tammar@oiguskantsler.ee   693 8437
Liisi Uder nõunik teenistussuhe peatatud 693 8404
Sven Kõllamets nooremnõunik sven.kollamets@oiguskantsler.ee 693 8405

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi. 

Evelin Lopman

juhataja

evelin.lopman@oiguskantsler.ee

693 8431

Kristi Lahesoo

vanemnõunik

kristi.lahesoo@oiguskantsler.ee

693 8409

Ago Pelisaar nõunik ago.pelisaar@oiguskantsler.ee 693 8407
Rait Sannik nõunik rait.sannik@oiguskantsler.ee   693 8438
Marje Kask nooremnõunik marje.kask@oiguskantsler.ee   693 8427

Sandra Sillaots

nooremnõunik

sandra.sillaots@oiguskantsler.ee  

693 8410

 

Õiguskorra kaitse osakond

Õiguskorra kaitse osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid.

Külli Taro

juhataja

kylli.taro@oiguskantsler.ee

693 8441

Marju Agarmaa vanemnõunik marju.agarmaa@oiguskantsler.ee 693 8447

Helen Kranich

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Liina Lust-Vedder

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Monika Mikiver

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Vallo Olle

vanemnõunik

vallo.olle@oiguskantsler.ee

693 8445

Kristiina Albi

nõunik

kristiina.albi@oiguskantsler.ee

693 8412

Katre Tubro nõunik katre.tubro@oiguskantsler.ee 693 8429

Odyn Vosman

nõunik

odyn.vosman@oiguskantsler.ee

693 8422

Erkki Sven Margna

nooremnõunik, 
andmekaitsespetsialist
erkkisven.margna@oiguskantsler.ee 693 8430

 

Kontrollkäikude osakond

Kontrollkäikude osakond vastutab kõikide osakondade (v. a Õiguskantsleri Kantselei põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud)   kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. Osakond lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest. 

Indrek-Ivar Määrits

juhataja

indrek-ivar.maarits@oiguskantsler.ee

693 8406

Ksenia Žurakovskaja-Aru vanemnõunik teenistussuhe peatatud 693 8404

Eva Lillemaa

nõunik

eva.lillemaa@oiguskantsler.ee

693 8439

Käti Mägi nõunik kati.magi@oiguskantsler.ee 693 8414

Maria Sults

nõunik

maria.sults@oiguskantsler.ee

693 8448

 

Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

Andres Aru

juhataja

andres.aru@oiguskantsler.ee

693 8433

Kristi Paron

vanemnõunik

kristi.paron@oiguskantsler.ee

693 8411

Margit Sarv

vanemnõunik

margit.sarv@oiguskantsler.ee 

693 8424

Andra Reinomägi

nõunik

andra.reinomagi@oiguskantsler.ee

693 8425

 

Üldosakond

Üldosakond lahendab Õiguskantsleri Kantselei töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

Piret Arukaevu

juhataja piret.arukaevu@oiguskantsler.ee 693 8400

Eve Marima

finantsnõunik-pearaamatupidaja

eve.marima@oiguskantsler.ee

693 8421

Kadi Kallas

asjaajamise referent

kadi.kallas@oiguskantsler.ee

693 8413

Kristine Kärner

asjaajamise referent

kristine.karner@oiguskantsler.ee

693 8444

Kaidi Kaidme

referent

kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee

693 8442

Vahur Soikmets

taristuspetsialist

vahur.soikmets@oiguskantsler.ee

693 8440

Ivi Vei

vastuvõtu referent

ivi.vei@oiguskantsler.ee

693 8404

Ülo Jalakas

transpordi- ja logistikaspetsialist

ylo.jalakas@oiguskantsler.ee

693 8450

Riste Uuesoo keeletoimetaja riste.uuesoo@oiguskantsler.ee 693 8408