Tunnustusauhinna taotluse bänner

 

Koolikiusamise vastase veebilehe bänner

Heili Sepp CV

Heili Sepp

Hariduskäik

 

2012

Tartu Ülikool, religiooniantropoloogia, MA (cum laude)

1997

Tartu Ülikool, õigusteadus, BA

Teenistuskäik

 
Alates 02/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri asetäitja-nõunik
Alates 09/2015 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskorra kaitse osakonna juhataja

06/2015 - 08/2015

Õiguskantsleri Kantselei, nõunik

2014 - 2015

Justiitsministeerium, karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja

2011-2014

Riigiprokuratuur, juhtiv riigiprokurör

2009-2011

Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika asekantsler

2008-2009

Justiitsministeerium, karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja

2005-2008

Lõuna Ringkonnaprokuratuur, juhtivprokurör

2003-2005

Riigiprokuratuur, riigiprokurör

2002-2003

Riigiprokuratuur, välissuhete nõunik-prokurör

2000-2002

Tartu prokuratuur, prokurör

1998-2000

Tallinna prokuratuur, abiprokurör/prokurör

1997-1998

Tallinna prokuratuur, prokuröri kandidaat

Publikatsioonid

 

2012

Lennureisi rituaalsetest aspektidest, Go Reisiajakiri, 2012, nr 39.

2012

Õigus teada (arvamuslugu), Postimees, 23.11.2012.

2012

Ülestunnistusest vastutuseni (arvamuslugu), Postimees, 05.06.2012.

2011

Varasemad teistsugused ütlused tõendina võistlevas menetluses. Kriminaalmenetluse seadustiku, common law ja Strasbourgi kohtu praktika võrdlus, Juridica, 2011, nr 8, lk 612-628

2010

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmisest mõistliku menetlusaja tagamise kontekstis. Mõningad olulisemad punktid eelnõus 599SE, Juridica, 2010, nr 8, lk 557-566.

2008

Ohtlikkuse arvestamine karistuse mõistmisel kohtupraktikas, Juridica, 2008, nr 8, lk 539-546.

2007

Meie kohus tõe ees. Välisvaatlus, Kohtute aastaraamat 2007, Riigikohus 2008, lk 26-29.

Teenistusülesanded
  • juhib õiguskorra kaitse osakonda;
  • võib anda õiguskantsleri poolt oma pädevuse piires pandud ülesande täitmiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi
  • Ametijuhend