Raivo Sults

Hariduskäik  
Alates 2008 Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduskond, õigusteaduse magistriõpe
2003-2006 Sisekaitseakadeemia, korrektsiooni eriala
2002-2003 Tallinna Pedagoogiline Seminar, vanglaametniku eriala
Teenistuskäik  
Alates 01/2017 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
02/2010-12/2016 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
07/2007-01/2010 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik kt
11/2006-06/2007 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri referent
Teenistusülesanded
  • kaitseväeteenistuse ja riigikaitsega seonduvad küsimused;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised kontrollkäikude osakonna pädevusse kuuluvad küsimused.
  • Ametijuhend