Vabad ametikohad

Eesti Vabariigi õiguskantsler võtab tööle ettevõtluskeskkonna osakonna

NÕUNIKU

 

Nõuniku peamised tööülesanded on

 • õiguskantsleri nõustamine konkurentsiõiguse, äriõiguse, finantsõiguse, maksuõiguse küsimustes;
 • õiguskantsleri seisukohtade ettevalmistamine põhiseaduslikkuse järelevalve teostamisel, isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmisel ning hea halduse tava järgimise kontrollimisel;
 • õiguskantsleri esindamine ettevõtluskeskkonna osakonna pädevuses olevates küsimustes.

   

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus õigusteaduses (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad);
 • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste), õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine;
 • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine;
 • töökogemus mõnes nimetatud õigusvaldkonnas;
 • eesti keele oskus C1-tasemel ning kahe võõrkeele oskus B1-tasemel või ühe võõrkeele oskus C1-tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning kohanemisvõime;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime ning iseseisvus;
 • tulemusele orienteeritus, täpsus, korrektsus ja usaldusväärsus.

 

Kasuks tuleb majanduselu toimimise reeglite hea tundmine ja väga head teadmised maksu- ning konkurentsiõiguses.

 

Omalt poolt pakume

 • huvitavat, arengut võimaldavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • paindlikku tööaega ja -korraldust;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • inspireerivat töökeskkonda Toompeal asuvas ampiirstiilis ajaloolises hoones.

 

Valituks osutumise korral eeldame kandidaadilt valmisolekut järgida õiguskantsleri seaduse

§-s 39 sätestatud tegevuspiiranguid.

 

Tingimused ja lisainfo

Digitaalselt allkirjastatud elulookirjelduse ja CV palume saata 15. jaanuariks 2018 märgusõnaga „Nõunik” aadressil konkurss@oiguskantsler.ee või posti teel Kohtu 8, 15193 Tallinn.

Teise hindamisvooru vajalikkuse korral tuleb kandidaatidel lahendada kaasus.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Konkursikuulutused vabale ametikohale avaldatakse siin ja Rahandusministeeriumi veebilehel.