Struktuur

Õiguskantsleri Kantselei struktuur ja teenistuskohad alates 18.07.2017
 

 

Ametikoha/töökoha nimetus ja struktuuriüksus

Ametikohad

Töökohad

Juhtkond

 

 

õiguskantsler

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor

1

 

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskorra kaitse osakonna juhataja

1

 

arendus- ja välissuhete juht-õiguskantsleri nõunik

 

1

õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht

 

1

õiguskantsleri nõunik 1  

Sotsiaalsete õiguste osakond

 

 

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

4

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

 

 

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

6

 

Õiguskorra kaitse osakond

 

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

8

 

Kontrollkäikude osakond

 

 

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

5

 

Laste ja noorte õiguste osakond

 

 

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

4

 

Üldosakond

 

 

osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik 1  

õiguskantsleri finantsnõunik pearaamatupidaja

 

1

õiguskantsleri referent

 

1

õiguskantsleri asjaajamise referent

 

2

õiguskantsleri taristuspetsialist

 

1

õiguskantsleri vastuvõtu referent

 

1

õiguskantsleri transpordi- ja logistikaspetsialist

 

1

keeletoimetaja   1

Õigusteenistus

 

 

teenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik

1

 

õiguskantsleri vanemnõunik, nõunik või nooremnõunik

3

 

Kokku ameti-ja töökohti

40

10