Seisukohad

01.11.2013 Soovitus: alaealise turvalisus erihooldekodus
16.10.2013 Vastuolu puudumine: lapse koolikoht pärast välisriigist naasmist
19.09.2013 Soovitus: lapse sünni registreerimine ja tervisekontroll
19.09.2013 Õigusrikkumise puudumine: asendushoolduse järjepidevus
30.08.2013 Kontrollkäik: Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste keskus
19.08.2013 Soovitus kontrolltööde planeerimisest koolis
23.07.2013 Soovitus: sotsiaalteenuste osutamine lapse seadusliku esindaja nõusolekuta
11.07.2013 Arvamus eelnõule: perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu
02.07.2013 Soovitus: alaealise kohtumääruse alusel erihooldekodusse paigutamine
26.06.2013 Vastuolu puudumine: vanemahüvitise arvestamise alused

Õiguskantsler on seisukohal, et vanemahüvitise arvestamise kord, mille kohaselt võetakse vanemahüvitise suuruse arvutamisel arvesse ainult sellise vanemahüvitist taotleva inimese tulu, mis oli Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud, on põhiseaduspärane.
Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes leidis, et ei ole õiglane, et tema Euroopa Liidu institutsioonide heaks töötamiselt teenitud tulu ei lähe arvesse vanemahüvitise arvutamisel.