Seisukohad

03.06.2014 Ettepanek: alaealisusega seotud piirangud raseduse katkestamisel

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepaneku viia raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus põhiseadusega kooskõlla.

Kehtiv raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ei võimalda alaealisel seadusliku esindaja nõusolekuta või kui esindaja ei ole nõus, siis kohtu loata aborti teha. Õiguskantsleri hinnangul on selline keeld põhiseadusega vastuolus, kuna piirab ebaproportsionaalselt alla 18-aastase naise enesemääramise õigust, seades teda liigselt sõltuvusse oma vanematest või eestkostjast.

29.05.2014 Märgukiri: vajaduspõhine õppetoetus
19.05.2014 OPCAT kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu
19.05.2014 Kontrollkäik: AS Hoolekandeteenused Imastu Kool-Kodu (asenduskoduteenuse osutamine)
19.05.2014 Inspection of the Imastu School-Home of AS Hoolekandeteenused
30.04.2014 Märgukiri: riiklik järelevalve koolieelses lasteasutuses
28.04.2014 Märgukiri: elamisloa taotlemine, kui Eestis elab taotleja alaealine laps
25.04.2014 Vastuolu puudumine: koolide jõuluvaheaeg
04.04.2014 Soovitus: tervisekaitse Lähte Ühisgümnaasiumis
27.03.2014 OPCAT kontrollkäik: Jõhvi Noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus