Tunnustusauhinna taotluse bänner

 

Koolikiusamise vastase veebilehe bänner

Ametkond

Ülle Madise

õiguskantsler

info@oiguskantsler.ee

693 8400

Olari Koppel

õiguskantsleri asetäitja-nõunik, õiguskantsleri kantselei direktor

olari.koppel@oiguskantsler.ee

693 8400

Heili Sepp
õiguskantsleri asetäitja-nõunik,
õiguskorra kaitse osakonna juhataja
heili.sepp@oiguskantsler.ee 693 8419

Janek Luts

kommunikatsioonijuht

janek.luts@oiguskantsler.ee

693 8423

Kertti Pilvik

välissuhete ja arendusjuht

kertti.pilvik@oiguskantsler.ee

693 8434

Hent Kalmo

koosseisuväline nõunik

hent.kalmo@oiguskantsler.ee 

693 8400

 

Õigusteenistus

Õigusteenistus annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab saabunud kirjade edastamise teistele asutusele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid. Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

Kristel Lekko teenistuse juhataja-õiguskantsleri nõunik kristel.lekko@oiguskantsler.ee 693 8443
õiguskantsleri vanemnõunik
693 8404
õiguskantsleri nooremnõunik
693 8430
Evelyn Bach õiguskantsleri nooremnõunik evelyn.bach@oiguskantsler.ee 693 8436
õiguskantsleri nooremnõunik
teenistussuhe peatatud
 

 

Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid.

Kärt Muller

osakonnajuhataja-õiguskantsleri nõunik

kart.muller@oiguskantsler.ee

693 8418

Aigi Kivioja

õiguskantsleri vanemnõunik

aigi.kivioja@oiguskantsler.ee

693 8428

Angelika Sarapuu

õiguskantsleri vanemnõunik

angelika.sarapuu@oiguskantsler.ee

693 8427

Kristi Ploom

õiguskantsleri nõunik

kristi.ploom@oiguskantsler.ee

693 8417

Liisi Uder õiguskantsleri nõunik liisi.uder@oiguskantsler.ee 693 8432

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi. 

Evelin Lopman

osakonnajuhataja-õiguskantsleri nõunik

evelin.lopman@oiguskantsler.ee

693 8431

Epp Maaten

õiguskantsleri vanemnõunik

epp.maaten@oiguskantsler.ee 

693 8438

Kristi Lahesoo

õiguskantsleri vanemnõunik

kristi.lahesoo@oiguskantsler.ee

693 8409

Ago Pelisaar õiguskantsleri nõunik ago.pelisaar@oiguskantsler.ee 693 8407

Sandra Sillaots

õiguskantsleri nooremnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

 

Õiguskorra kaitse osakond

Õiguskorra kaitse osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid. 

Heili Sepp

osakonnajuhataja, õiguskantsleri asetäitja-nõunik

heili.sepp@oiguskantsler.ee

693 8419

Helen Kranich

õiguskantsleri vanemnõunik

helen.kranich@oiguskantsler.ee

693 8446

Liina Lust

õiguskantsleri vanemnõunik

liina.lust@oiguskantsler.ee

693 8429

Marju Agarmaa

õiguskantsleri vanemnõunik

marju.agarmaa@oiguskantsler.ee

693 8447

Monika Mikiver

õiguskantsleri vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Vallo Olle

õiguskantsleri vanemnõunik

vallo.olle@oiguskantsler.ee

693 8445

Erik Salumäe

õiguskantsleri nõunik

erik.salumae@oiguskantsler.ee

693 8441

Kristiina Albi

õiguskantsleri nõunik

kristiina.albi@oiguskantsler.ee

693 8416

Odyn Vosman

õiguskantsleri nõunik

odyn.vosman@oiguskantsler.ee

693 8422

 

Kontrollkäikude osakond

Kontrollkäikude osakond vastutab kõikide osakondade (v. a Õiguskantsleri Kantselei põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud)   kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. Osakond lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest. 

Indrek-Ivar Määrits

osakonnajuhataja-õiguskantsleri nõunik

indrek-ivar.maarits@oiguskantsler.ee

693 8406

Raivo Sults

õiguskantsleri vanemnõunik

raivo.sults@oiguskantsler.ee

693 8415

Ksenia Žurakovskaja-Aru õiguskantsleri vanemnõunik teenistussuhe peatatud 693 8404

Eva Lillemaa

õiguskantsleri nõunik

eva.lillemaa@oiguskantsler.ee

693 8439

Maria Sults

õiguskantsleri nõunik

maria.sults@oiguskantsler.ee

693 8448

 

Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

Andres Aru

osakonnajuhataja-õiguskantsleri nõunik

andres.aru@oiguskantsler.ee

693 8433

Kristi Paron

õiguskantsleri vanemnõunik

kristi.paron@oiguskantsler.ee

693 8411

Margit Sarv

õiguskantsleri vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

 

Andra Reinomägi

õiguskantsleri nõunik

teenistussuhe peatatud

 

Vladimir Svet

õiguskantsleri nõunik

vladimir.svet@oiguskantsler.ee

693 8426

 

Üldosakond

Üldosakond lahendab Õiguskantsleri Kantselei töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

Piret Arukaevu

osakonnajuhataja piret.arukaevu@oiguskantsler.ee 693 8400

Eve Marima

õiguskantsleri finantsnõunik-pearaamatupidaja

eve.marima@oiguskantsler.ee

693 8421

Kadi Kallas

õiguskantsleri asjaajamise referent

kadi.kallas@oiguskantsler.ee

693 8413

Kristine Kärner

õiguskantsleri asjaajamise referent

kristine.karner@oiguskantsler.ee

693 8444

Kaidi Kaidme

õiguskantsleri referent

kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee

693 8442

Vahur Soikmets

õiguskantsleri taristuspetsialist

vahur.soikmets@oiguskantsler.ee

693 8440

Ivi Vei

õiguskantsleri vastuvõtu referent

ivi.vei@oiguskantsler.ee

693 8404

Ülo Jalakas

transpordi- ja logistikaspetsialist

ylo.jalakas@oiguskantsler.ee

693 8450

Riste Uuesoo keeletoimetaja riste.uuesoo@oiguskantsler.ee 693 8408