Tunnustusauhinna taotluse bänner

 

Koolikiusamise vastase veebilehe bänner

Ametkond

Ülle Madise

õiguskantsler

info@oiguskantsler.ee

693 8400

Olari Koppel

asetäitja-nõunik, kantselei direktor

olari.koppel@oiguskantsler.ee

693 8400

Heili Sepp
asetäitja-nõunik,
õiguskorra kaitse osakonna juhataja
heili.sepp@oiguskantsler.ee 693 8419

Janek Luts

kommunikatsioonijuht

janek.luts@oiguskantsler.ee

693 8423

Kertti Pilvik

välissuhete ja arendusjuht

kertti.pilvik@oiguskantsler.ee

693 8434

Külli Taro sotsiaalmajandusliku analüüsi juht kylli.taro@oiguskantsler.ee 693 8441

Hent Kalmo

nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal

hent.kalmo@oiguskantsler.ee 

693 8400

 

Õigusteenistus

Õigusteenistus annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab saabunud kirjade edastamise teistele asutusele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid. Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

Kristel Lekko juhataja kristel.lekko@oiguskantsler.ee 693 8443
vanemnõunik
693 8404
Evelyn Bach nooremnõunik evelyn.bach@oiguskantsler.ee 693 8436

 

Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid.

Kärt Muller

juhataja

kart.muller@oiguskantsler.ee

693 8418

Aigi Kivioja

vanemnõunik

aigi.kivioja@oiguskantsler.ee

693 8428

Angelika Sarapuu

vanemnõunik

angelika.sarapuu@oiguskantsler.ee

693 8427

Kristi Ploom

nõunik

kristi.ploom@oiguskantsler.ee

693 8417

Liisi Uder nõunik teenistussuhe peatatud 693 8404

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi. 

Evelin Lopman

juhataja

evelin.lopman@oiguskantsler.ee

693 8431

Epp Maaten

vanemnõunik

epp.maaten@oiguskantsler.ee 

693 8438

Kristi Lahesoo

vanemnõunik

kristi.lahesoo@oiguskantsler.ee

693 8409

Ago Pelisaar nõunik ago.pelisaar@oiguskantsler.ee 693 8407

Sandra Sillaots

nooremnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

 

Õiguskorra kaitse osakond

Õiguskorra kaitse osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid. 

Heili Sepp

juhataja, asetäitja-nõunik

heili.sepp@oiguskantsler.ee

693 8419

Helen Kranich

vanemnõunik

helen.kranich@oiguskantsler.ee

693 8446

Liina Lust-Vedder

vanemnõunik

liina.lust-vedder@oiguskantsler.ee

693 8429

Marju Agarmaa

vanemnõunik

marju.agarmaa@oiguskantsler.ee

693 8447

Monika Mikiver

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Vallo Olle

vanemnõunik

vallo.olle@oiguskantsler.ee

693 8445

Kristiina Albi

nõunik

kristiina.albi@oiguskantsler.ee

693 8412

Odyn Vosman

nõunik

odyn.vosman@oiguskantsler.ee

693 8422

Erkki Sven Margna

nooremnõunik erkkisven.margna@oiguskantsler.ee 693 8430

 

Kontrollkäikude osakond

Kontrollkäikude osakond vastutab kõikide osakondade (v. a Õiguskantsleri Kantselei põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud)   kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. Osakond lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest. 

Indrek-Ivar Määrits

juhataja

indrek-ivar.maarits@oiguskantsler.ee

693 8406

Raivo Sults

vanemnõunik

raivo.sults@oiguskantsler.ee

693 8415

Ksenia Žurakovskaja-Aru vanemnõunik teenistussuhe peatatud 693 8404

Eva Lillemaa

nõunik

eva.lillemaa@oiguskantsler.ee

693 8439

Maria Sults

nõunik

maria.sults@oiguskantsler.ee

693 8448

Käti Mägi

nõunik

kati.magi@oiguskantsler.ee 693 8414

 

Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

Andres Aru

juhataja

andres.aru@oiguskantsler.ee

693 8433

Kristi Paron

vanemnõunik

kristi.paron@oiguskantsler.ee

693 8411

Margit Sarv

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

 

Andra Reinomägi

nõunik

teenistussuhe peatatud

 

 

Üldosakond

Üldosakond lahendab Õiguskantsleri Kantselei töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

Piret Arukaevu

juhataja piret.arukaevu@oiguskantsler.ee 693 8400

Eve Marima

finantsnõunik-pearaamatupidaja

eve.marima@oiguskantsler.ee

693 8421

Kadi Kallas

asjaajamise referent

kadi.kallas@oiguskantsler.ee

693 8413

Kristine Kärner

asjaajamise referent

kristine.karner@oiguskantsler.ee

693 8444

Kaidi Kaidme

referent

kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee

693 8442

Vahur Soikmets

taristuspetsialist

vahur.soikmets@oiguskantsler.ee

693 8440

Ivi Vei

vastuvõtu referent

ivi.vei@oiguskantsler.ee

693 8404

Ülo Jalakas

transpordi- ja logistikaspetsialist

ylo.jalakas@oiguskantsler.ee

693 8450

Riste Uuesoo keeletoimetaja riste.uuesoo@oiguskantsler.ee 693 8408